Portal ten poświęcony jest szeroko pojętemu fizycznemu zróżnicowaniu człowieka. Omawiać tu będę takie działy jak typologia rasowa (w ujęciu historycznym, gdyż aktualnie nie jest przez większość antropologów uznawana za prawidłowo opisująca zróżnicowanie człowieka, ale na pewno wielu będzie zainteresowanych jak przedstawiały się te koncepcje w przeszłości, zaś rasy / typy tu opisane nadal możemy wyróżnić wśród dowolnie wybranych ludzi), antropometria, oraz w przyszłości również genetyka populacyjna.

Ostatnio dodane artykuły - typologie rasowe i klasyfikacje populacyjne człowieka

Typ euromongolski (AM) - nowe przykłady
W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany, biało-żółty, między rasami nordyczną (A) i mongoloidalna (M).  

More detail

Typ eurazjatycki (AZ)
W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany, biało-żółty, między rasami nordyczną (A) i pacyficzną (Z).  

More detail

Typ turański (HM)
W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty, międzyrasami armenoidalną (H) i mongoloidalną (M).  

More detail

Ostatnio dodane artykuły - wielocechowe analizy statystyczne

Wielocechowa analiza międzypopulacyjna układu grupowego krwi RH
Celem analizy skupień było sprawdzenie czy populacje z całego świata da się podzielić wg wariantów układu grupowego krwi RH, na regionalne grupy, podobnie jak przy analizach autosomalnego DNA.

More detail

Wielocechowa analiza zróżnicowania Y-DNA dla wybranych populacji z Eurazji na podstawie procentowej częstości występowania haplogrup
Na bazie podanych częstości procentowego występowania haplogrup Y-DNA dla większości europejskich i sąsiadujacych z Europą krajów / regionów / grup etnicznych przeprowadziłem wielocechową analizę...

More detail

Menu portalu