Brwi

Długość brwi:

a) krótkie, b) średnie, c) długie

Przykład 1. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

Długość brwi

 

Szerokość (grubość) brwi

a) wąskie, b) średnie, c) szerokie (grube)

Przykład 2. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

grubość brwi

 

Umiejscowienie brwi:

a) niskie, b) średnie, c) wysokie

Przykład 3. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

Umiejscowienie brwi

 

Odległość międzybrwiowa (rozstawienie)

a) zrośnięta, b) mała, c) średnia, d) duża

Przykład 4. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

Odległość międzybrwiowa

 

Gęstość brwi

a) mała, b) średnia, c) duża

 

Kształt brwi

Przykład 5. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

1. proste

2. łukowate

3. łamane (wzniesione)

brwi-ksztalt

Przykład 6. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

  1. łukowate
  2. proste
  3. łamane
  4. faliste
  5. krzaczaste

 kształt brwi

 

Skośność brwi

Dodatkowo brwi mogą być ustawione prosto lub mogą być skośne na zewnątrz lub na wewnątrz. Ustawieniem skośnym zewnętrznym nazywamy takie, przy którym brwi dośrodkowo są uniesione wyżej aniżeli bocznie, ustawienie brwi odwrotne określamy jako skośnie wewnętrznie.

Przykład 7. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

a) poziome, b) skośne ku górze, c) skośne ku dołowi

Skośność brwi

 

Genetyczne uwarunkowania: http://www.nature.com/articles/ncomms10815


Na podstawie:

  1. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994
  2. Godycki M., Zarys antropometrii, 1956
  3. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997