Czoło

Genetyczne uwarunkowania: www.nature.com/articles/ncomms11616

Czoło od góry odgraniczone jest linią włosów, od dołu linią ustawienia brwi, po bokach jego granice wyznaczają kresy skroniowe (nie zawsze wyraźnie zaznaczone), oddzielające czoło od skroni.

 

Stopień pochylenia czoła:

Przykład 1. Mark K., Heapost L., Soome-ugri rahvaste fuusine antropoloogia, 2014

Pochylenie czoła (w skali 1-3), podział używany w antropologii sowieckiej

1. silne, 2. średnie, 3. słabe i brak

pochylenie-czoła

 

Przykład 2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

od mocno pochyłego przez prostopadłe (0) do nawisającego. Zobacz pochylenie czoła dla czaszki.

 Stopień pochylenia czoła

 

Przykład 3. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

Przy mocno pochyłym (cofniętym) czole (pierwsze z prawej), guzy czołowe są wyraźnie cofnięte w stosunku do gładyszki, która jest z reguły wyraźnie zaznaczona.

pochylenie czoła

 Przykład 4. Malinowski A., Wolański N., Metody badań bilogiii człowieka. wybór metod antropologicznych, 1988

Kąt nachylenia czoła (nachylenie linii glabella-methopion do pionu)

Kąt nachylenia czoła (nachylenie linii glabella-methopion do pionu)

 

Wysokość czoła:

w stosunku do twarzy może być mała, średnia, wysoka. Czoło jest wysokie gdy jego wymiar jest większy od 1/3 wysokosci całej twarzy.

Przykład 5. Godycki M. i Drozdowski Z., Antropologia w zakresie wychowania fizycznego, 1967

wysokość czoła

 

Przykład 6. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

wysokość czoła z profilu

 

Przykład 7. Godycki M., Zarys antropometrii, 1952

wysokość czoła z profilu

 

Szerokość czoła:

względem najszerszej części twarzy może być mała, średnia, duża.

Przykład 8. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

Szerokość czoła

 

Guzy czołowe (tubera fontalia):

mogą być nie zaznaczone, zaznaczone lub wybitne. Wyraźnie zaznaczone są częściej u kobiet i dzieci. Są to dwie symetryczne, rozległe wypukłości kostne w miejscach punktów kostnienia. Znajdują się w okolicach bocznych czołą, poniżej linii uwłosienia.

Przykład 9. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

guzy czołowe

 

Kształt profilu czoła:

który wiaże się z profilem dla czaszki, może być:

 • prosty - słabe zaznaczenie guzów czołowych i gładyszki, położone są one z reguły w jednej płaszczyźnie
 • wypukły - uwypuklenie gładyszki i guzów czołowych, ora zokolicy położonej między nimi. W mniejszym stoipniu uwypuklone są boczne okolice czoła
 • falisty - dość silne zaznaczenie guzów czołowych i gładyszki, jednocześnie wklęśnięcie okolicy położonej między nimi

Przykład 10. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

profil czoła

 Przykład 11. Malinowski A., Wolański N., Metody badań bilogiii człowieka. wybór metod antropologicznych, 1988

Kąt profilu czoła - nachylenie linii nasion-methopion do pionu

Kąt profilu czoła - nachylenie linii nasion-methopion do pionu

 

Kresy skroniowe:

kanciaste przejście pomiędzy bocznymi, a przednią krawędzią czoła. Mogą być:

 1. nie zaznaczone (gdy czoło jest łagodnie zaokrąglone na bokach)
 2. średnio zaznaczone
 3. silnie zaznaczone

Wiążą się z kształtem czoła w widoku przednim.

Kształt czoła:

 • czworoboczny - prawie rónoległe ustawienie okolic bocznych, kresy skroniowe (jeśli występują) pionowe lub prawie pionowe. Zależnie czy przeważa szerokość czy wysokość czoło jest kwadratowe lub prostokątne
 • trapezoidalny - skośne ustawienie okolic bocznych (kresy skroniowe są przeważnie wyraźne), czoło jest najszersze na dole
 • odwrotnie trapezoidalny - skośne ustawienie okolic bocznych (kresy skroniowe są przeważnie wyraźne), czoło jest najszersze w górnej części

Przykład 12. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

kształt czoła

 

Zarys czoła:

wynika z kolei z linii nasady czołowej włosów.

Przykład 13. Modrzewska K., Dierżykraj - Rogalski T., Zarys Antropologii dla medyków, 1955

typy nasady włosów na czole


Na podstawie:

 1. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994
 2. Godycki M., Zarys antropometrii, 1956
 3. Godycki M. i Drozdowski Z., Antropologia w zakresie wychowania fizycznego, 1967
 4. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
 5. Modrzewska K., Dierżykraj - Rogalski T., Zarys antropologii dla medyków, 1955