Home Antropometria Cefaloskopia Kolor włosów (skale antropometryczne)

Kolor włosów (skale antropometryczne)

Skala kolorów włosów Fischera-Sallera:

jasnoblond: A-E

 blond:  F-L

ciemnoblond:  M-O.

szatyn: P-T

 • jasnobrązowe (P-Q) - przez wielu antropologów odcień P również jest wliczany do włosów ciemnoblond, Michalski i autorzy z kierunku morfologiczno-porównawczego zaliczali też do ciemnoblond odcień Q
 • średniobrązowe - "kasztanowate" (R-T), mogą występować w odcieniach popielatych bądź rudawych

brunet: U-Y

 • ciemnobrązowe (U-W) - w tym zakresie występuje też litera V, nie należy jej mylić z cyfrą rzymską V oznaczajacą jeden z rudawych odcieni
 • czarnobrązowe (X)
 • czarne o odcieniu garanatowym - "kruczoczarne" (Y)

rude: I-IV.

rudoblond (żółte blond, złote): V-VI.

 

Przykład 1. Skala kolorów włosów Fischera-Sallera 

chyba trochę wypłowiała jeśli chodzi o rude odcienie (I-VI)

Kliknij aby zobaczyć w większym formacie

fische-saller

 Dla porównania inne zdjęcie, na pewno kolory bliższe prawdzie (szczególnie I-VI), tyle że mocno pomieszane pęczki włosów...

f-s

Skala prof. I. Michalskiego (używana przy określaniu koloru włosów w jego typologii):

Pierwotnie 80-stopniowa, następnie 100-stopniowa. Oparta na rozszerzonej znacznie o różne odcienie skali Fischera- Sallera.

Poniżej porównanie (j - jasny odcień, c - ciemny odcień danego koloru głównego).

podział  na zakresy:

 • bardzo jasne (jansy bond): A-J (2-20)
 • jasne (blond i ciemnoblond): Kj-Qc (22-42)
 • pośrednie (rude, kasztanowate): VI j - I, R-Sc (44-70)
 • ciemne: Tj-V (72-84) - zakres T-U to szatynowe wg Michalskiego
 • bardzo ciemne: W-Yc (86-100)
A - 2 III - 54
B - 4 II - 56
C - 6 Ij - 58
Cc - 8 I - 60
D -10 Ic (Sj ?) - 62
E -12 Rj - 64
F - 14 R - 66
G -16

S - 68

H -18 Sc - 70
J -20 Tj - 72
Kj - 22 T - 74
K - 24 Tc - 76
L - 26 U - 78
M - 28 Uc - 80
N - 30 Vj - 82
Nc - 32 V - 84
Oj - 34 W - 86
O - 36 Wc - 88
P - 38 Xj - 90
Q - 40 X - 92
Qc - 42 Xc - 94
VIj - 44 Yj - 96
VI - 46 Y - 98
VIc - 48 Y - 100
V - 50  
IV - 52  

 


Skala kolorów włosów Fischera (wcześniejsza niż Fischera-Sallera) - ułożenie jest niezbyt logiczne, ale tak było w oryginale.

 • odcienie rudawe: 1-3
 • kasztanowo-czarne (brunet): 4
 • kasztanowate (szatyn): 5-7
 • jasny szatyn: 8
 • ciemnoblond: 9, 26
 • blond: 10-13, 25
 • jasne blond: 14-24
 • czarne - 27

 Przykład 3. Skala Fischera

skala Fischera

fischer

Porównanie skali Michalskiego z podziałami Fischera i Fischera-Sallera:

Fischer - Saller Fischer Michalski (starsza skala 80-stopniowa)
A-J 14-24 10 - 19
K-N 10-13, 25 20 - 28
O-Q 26, 9 30 - 38
R-S, I-VI 6-8, 1-3 40 - 60
T-U 5 62 -68
V-W 4 70 - 74
X-Y 27 76 - 80

 

Porównanie podziału stosowanego w antropologii sowieckiej z podziałami Fischera i Fischera-Sallera (nie uwzględniono rudych odcieni)

Po prawej jest przyporządkowanie odcieni do dwóch skal używanych w antropologii sowieckiej dla uproszczonego podziału kolorów włosów. JEdną używaną w populacjach gdzie przeważały odcienie jasne i trzeba je było rozróżnić (I-IV), drugą tam gdzie przeważały ciemne (0-4).

Fischer-Saller Fischer antropologia sowiecka (na podstawie Mark, Djacenko)
skala I-IV skala 0-4
A-G 16-24 bardzo jasne blond I 0
H-K 13-15, 25 blond I 0
L-P (Q) 9-12, 26  ciemny blond II 0
(Q), R-S 6-8 brązowe (kasztanowate, szatynowe) III 1
T-U 5 ciemnoszatynowe IV 2
V-W 4 ciemnobrązowe IV 3
X-Y 27 czarne IV 4

 

Przykład 4. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

Kolory włosów

wlosy1


BIBLIOGRAFIA:

 1. Coon C. S., The races of Europe, 1939
 2. Djacenko V., D., Antropologicnyj sklad ukrainskogo narodu, 1965
 3. Fischer E., Saller K., Eine neue Haarfarbentafel [w:] Anthropologischer Anzeiger, Jahrg. 5, H. 3 (1928), s. 238-244
 4. Mark K., Heapost L., Soome-ugri rahvaste fuusine antropoloogia, 2014
 5. Kapica Z., Próba oceny zmienności głównych cech taksonomicznych u mężczyzn regionu gostynińskiego na podstawie materiałów z lat 1921-1923  i 1957-1960 [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Zoologica et Anthropologica, 1, 1981, 3-15
 6. Kapica Z., Studia nad zmiennością wybranych właściwości taksonomiczno-antropometrycznych w kategoriach wieku dojrzałego [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Zoologica et Anthropologica, 1, 1981, 3-15
 7. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
 8. Michalski I., Struktura Antropologiczna Polski, 1949
 9. Michalski T. W., Torzecki Z., Wendt A., Somatologia gruźlicy, 1957
 10. Picquet M. i  Thepot M., Contribution à l'anthropologie des Corses : Anthropologie de la tête [w:] Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, vol. 3, nr. 3, (1968), s. 183-218