Home Antropometria Cefaloskopia Nos - wydatność (wystawanie)

Nos - wydatność (wystawanie)

genetyczne uwarunkowania: http://www.nature.com/articles/ncomms11616

Wydatność nosa jest ściśle powiązana z jego profilem. Nosy wklęsłe są zarazem najmniej wydatne, nosy garbate i wypukłe najbardziej.

Zobacz wydatność kości nosowych dla czaszki.

 

Przykłady 1-2. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

wystawanie (wydatność) nosa

wystawanie (wydatność) nosa

 

Stopień wydatności nosa. Określony wg skali Michalskiego, pierwotnie stosował skalę 100-stopniową (Struktura antropologiczna Polski, 1949), by w 1955 wprowadzić skalę 80-stopniową. Potem znów jego uczniowie używali 100-stopniowej:)

Wszystkie wartości jakie podawał w skali 80-stopniowej przeliczyłem na 100-stopniową w opisach jego typów.

Skala wydatności nosa wg Michalskiego (wiążę się z różnymi profilami nosa które są omówione tutaj):

x - 28   słabo wydatny

30 - 40  mało wydatny

42 - 54  średnio wydatny

56 - 74  wydatny

76 - x      bardzo wydatny

 

 nosy1

uderzająco słabo wydatny

(bulwiasto-wklęsły silnie - 2, wklęsły silnie - 4, falisto-wklęsły silnie - 6)

2 - 6

wybitnie słabo wydatny

(bulwiasto-wklęsły średnio - 8; wklęsły średnio - 10; falisto-bulwiasto-wklęsły silnie - 12)

8 - 12

nosy2

 bulwiasty-silinie

 

 

bardzo słabo wydatny

(bulwiasto-wklęsły słabo - 14; falisto-wklęsły średnio - 16;  falisto-bulwiasto-wklęsły słabo 18; wklęsły słabo - 20; falisto-wklęsły słabo -22; bulwiasto-wklęsły bardzo słabo - 24; wklęsły bardzo słabo - 26; falisto-wklęsły bardzo słabo - 28)

14 - 28

słabo wydatny

(bulwiasty silnie - 30; bulwiasto-falisty silnie - 32; falisty silnie - 34)

30 - 34

dość słabo wydatny

(bulwiasty średnio - 36; bulwiasto-falisty średnio - 38; falisty średnio - 40)

36 - 40

niezbyt słabo wydatny

(bulwiasty słabo - 42; bulwiasto-falisty słabo - 44; falisty słabo - 46; bulwiasty bardzo slabo - 48; falisty bardzo słabo - 50)

42 - 50

nosy3

niezbyt wydatny

(prosty - 52; prosty z zaokrąglonym koniuszkiem - 54)

52 - 54

nosy4

 

dość wydatny

(wklęsło-wypukły słabo 56; wklęsło-wypukły średnio 58)

56 - 58

wydatny

(falisto-garbaty słabo - 60, bulwiasto-garbaty słabo - 62; falisto-wypukły słabo - 64, bulwiasto-wypukły słabo - 66; falisto-garbaty średnio - 68, bulwiasto-garbaty średnio - 70; falisto-wypukły średnio - 72; bulwiasto-wypukły - 74;)

60 - 74

nosy5

bardzo wydatny

(garbaty bardzo słabo - 76, wypukły bardzo słabo - 78, garbaty słabo - 80; wypukły słabo - 82)

76 - 82

nosy6

wybitnie wydatny

(garbaty średnio - 84; a - bulwiasto-garbaty silnie, b -falisto-garbaty silnie - 86; wypukły średnio - 88; falisto-wypukły silnie, bulwiasto-wypukły silnie - 90; garbato-wypukły słabo - 92)

84 - 92

7

uderzająco wydatny

(garbato-wypukły średnio - 94; garbaty silnie - 96; wypukły silnie - 98; garbato-wypukły silnie - 100)

94 - 100

 

 Przykład 1. Godycki M., Zarys antropometrii, 1956

wystawania-nosa

 

 Przykład 2. Godycki M., Zarys antropometrii, 1952

wydatnosc-nosa

 


Na podstawie:

  1. Godycki M., Zarys antropometrii, 1952
  2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  3. Michalski I., Struktura Antropologiczna Polski, 1949
  4. Michalski T. W., Torzecki Z., Wendt A., Somatologia gruźlicy, 1957
  5. Różbicka L., Charakterystyka antropologiczna Łemków, 1962
  6. Stolarczyk H., Próba ujęcia struktury antropologicznej Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 40, 1970, s. 123-148
  7. Wierciński A, The description of technique of collecting the anthropological data [w:] Publications of the Joint Arabic-Polish Anthropological Expedition 1958/1959. Part I, 1961