Home Antropometria Cefaloskopia Antropometria Somatoskopia Kolor skóry (skale antropometryczne)

Kolor skóry (skale antropometryczne)

Kolor skóry też określa się wg kilku różnych skal.

Skala kolorów skóry von Luschana:

Przykład 1. Wikipedia.

Felix von Luschan Skin Color chart.svg

 :

Skala von Luschana

Opisy słowne wg Michalskiego do skali Luschana

(używana przy opisach niektórych jego typów)

skala Michalskiego

o skoku 4

bardzo jasna
3 skrajnie jasna (biała) 4

1-2

wybitnie jasna (biała) 8 - 12
7-9 bardzo jasna (różowo-biała, biała) 16 -20
jasna
10-12 jasna (jasnopłowa, płowa, matowo-biała) 24-28
13-14 dość jasna (ciemnopłowa) 32-36

średnia

15-18,

4-5 (odcienie żółtawe)

niezbyt jasna (jasnośniada, oliwkowa, żółtawośniada) 40-44
19-21 niezbyt ciemna (śniada) 48-52
ciemna

22-24,

6 (odcień żółtawy)

dość ciemna (ciemnośniada, jasnobrązowa, żółtobrązowa) 56-60
25 -28 ciemna (średniobrązowa, ciemnobrązowa) 64
bardzo ciemna
29 - 30 bardzo ciemna (ciemnobrązowa) 68
31-32 bardzo ciemna (ciemnobrązowa) 72
33-34 wybitnie ciemna (ciemnobrązowa) 76
35-36 skrajnie ciemna (czarnobrązowa, czarna) 80

 

Przykład 2. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

1. blada - skóra biała

2. normalna - skóa różowo-biała

3. czerwona - skóra czerwonawa

4. śniada - odcienie jasnobrązowego

5. żółta - skóra od płowej do żółtawobrunatnej

6. brunatna - skóra średnio do ciemnobrązowej

7. czarna - czarnobrązowa do niemal czarnej

skora1

 

Oparta na skali von Luschana uproszczona skala Fitzpatricka

Nie uwzględnia odcieni żółtawych i traktuje je podobnie jak odcienie skóry białej.

Przykład 3. Skala Fitzpatricka

fitzpatrick

 • Typ I (v. Luschan 0–6) zawsze ulega poparzeniom słonecznym , nigdy się nie opala (czerwonawa, różowo-biała, jasnożółtawe odcienie)
 • Typ II (v. Luschan 7–13) zazwyczaj ulega poparzeniom słonecznym, słabo się opala (biała, jasnopłowa, płowa,matowo-biała)
 • Typ III (v. Luschan 14–20) czasami ulega lekkim poparzeniom słonecznym, dość dobrze się opala (ciemnopłowa, jasnośniada, oliwkowa)
 • Typ IV (v. Luschan 21–27) może ulec słabym poparzeniom ale zawsze sie dobrze opala (śniada, ciemnośniada, jasnobrązowa, średniobrązowa)
 • Typ V (v. Luschan 28–34) bardzo rzadko ulega poparzeniom, opala się bardzo łatwo (ciemnobrązowa)
 • Typ VI (v. Luschan 35–36) nigdy nie ulega poparzeniom, zawsze się opala (czarnobrązowa do niemal czarnej)

 

Dodatkowo jeszcze dla porównania.

Skala kolorów skóry Martina:

 1.  szaroczarny
 2. czarnobrunatny
 3. ciemnobrązowy
 4. czerwonociemnobrązowy
 5. czerwonobrązowy
 6. brązowy
 7. jasnobrązowy
 8. oliwkowożółty
 9. żółtawy
 10. żółtawobiały
 11. różowobiały
 12.  jasnobiały

Na podstawie:

 1. Jasicki B., Panek S., Sikora P., Stołyhwo E., Zarys antropologii, 1962
 2. Jaworska K., Charakterystyka antropologiczna niektórych szczepów dorzecza Ubangi (Afryka Środkowa), 1962
 3. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
 4. Michalski I., Struktura antropologiczna Polski, 1949
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Fitzpatrick_scale