Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria

Kraniometria oraz Cefalometria

Pomiary czaszki / głowy. Omówienie wskaźników głowy, twarzy, nosa itd.

Wskaźnik szerokości nosa

Pokazuje relatywną szerokość nosa do szerokości głowy. Oblicza się go dzieląc szerokość nosa dla głowy [al-al] w mm przez szerokość głowy [eu-eu] w mm. Następne wynik mnoży się przez 100.

Czytaj więcej...

Wskaźnik wysokości górnej wargi

Wskaźnik wysokości górnej wargi  oblicza się dzieląc odcinek [sn-sto] przez wysokość nosa [n-sn].

Czytaj więcej...

Wskaźnik wysokościowo-szerokościowy szpary ustnej

Wskaźnik wargowy czyli wysokościowo-szerokościowy szpary ustnej określa relatywną wielkość ust. Oblicza się ją dzieląc wysokość ust [is-li] przez szerokość [ch-ch] i mnożąc wynik przez 100.

Czytaj więcej...

Wskaźnik szczękowo-jarzmowy czaszki

Wskaźnik szczękowo-jarzmowy  oblicza się dzieląc szerokość szczęki [zm-zm] przez szerokość twarzy [zy-zy] i mnożąc wynik przez 100.

Czytaj więcej...

Wskaźnik szczękowy Virchowa

Wskaźnik szczękowy Virchowa oblicza się dzieląc wysokośc twarzy górnej [n-pr] przez szerokość szczeki [zm-zm] i mnożąc wynik przez 100.

Czytaj więcej...

Wskaźnik jarzmowo-żuchwowy

Wskaźnik jarzmowo-żuchwowy pokazuje relatywną szerokość żuchwy do szerokości twarzy. Oblicza się go dzieląc szerokość żuchwy [go-go] przesz szerokość twarzy [zy-zy] i mnożąc wynik przez 100.

Czytaj więcej...

Wskaźnik podniebienia czaszki

Określa szerokość podniebienia. Oblicza się je dzieląc szerokość podniebienia [enm-enm] przez długość [ol-sta] i mnożąc wynik przez 100.

Czytaj więcej...

Wskaźnik podstawy czaszki

Wskaźnik ten obrazuje stosunek między szerokością podstawy czaszki, a szerokością czaszki.

Czytaj więcej...