Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria szerokość żuchwy [go-go] - podział na zakresy

szerokość żuchwy [go-go] - podział na zakresy

Podziały wymiarów bezwzględnych głowy (długość i szerokość) w mm wg Scheidta

szerokość żuchwy [go-go] w mm - mężczyźni

  • x-101       wąska
  • 102-106   średnia
  • 107-x       szeroka

 

Wymiary bezwzględne żuchwy (dla głowy) w mm, wg Michalskiego

Używane w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

 szerokość żuchwy [go-go] meżczyźni kobiety
bardzo wąska x-93 x-87
wąska 94-102 88-96
średnia 103-111 97-105
szeroka 112-117 106-111
bardzo szeroka 118-x 112-x

 


BIBLIOGRAFIA:

  1. Stolarczyk H., Zmienność z wiekiem cech antropologicznych u dorosłych Mongołów i Mongołek, 1986
  2. Strouhal E., Reisenauer R.; A Contribution to the Anthropology of the Recent Egyptian Population [w:]  Anthropologie (Brno) t. 1, z. 3, 1963, s. 3-33