Tłumaczenia terminów

brachys - króki

dolichos - długi

mesos - średni

orthos - prosty, średni, miarowy

chamaj - niski

hypsos - wysoki

eurys - szeriki, przysadzisty

tapeinos - niski

platys - płaski, szeroki

stenos - wąski

leptos - duży

micros - mały

hyper - nad, poza, nadmierny

hypo - pod, poniżej, dolny

ultra - ponad

 


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997.