Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy

Wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy

Wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy (czaszkowo / głowowo - twarzowy) oblicza się dzieląc szerokość twarzy czyli jarzmową [zy-zy] przez szerokość czaszki / głowy [eu-eu].

Obrazuje względną szerokość twarzy (czyli łuków jarzmowych) w stosunku do szerokości głowy / czaszki.

wskaznik-jarzmowo-ciemieniowy

Skala wg Vallois dla głów (prawdopodobnie dla mężczyzn)

micropsid (wąska twarz w stosunku do szerokości głowy) x - 89,9
mesopsid (średnio szeroka twarz w stosunku do szerokości głowy) 90 - 92,9
macropsid (szeroka twarz w stosunku do szerokości głowy) 93 - x

 

Skala wg Michalskiego dla głowy (mężczyźni):

 • x - 86,9 - jarzma bardzo wąskie
 • 87 - 90,9  jarzma wąskie
 • 91 - 94,9  jarzma średnie
 • 95 - 98,9 jarzma szerokie
 • 99 -x      jarzma bardzo szerokie
x - 80,9 jarzma skrajnie wąskie
81 - 83,9 jarzma wybitnie wąskie
84 - 86,9 jarzma bardzo wąskie
87 - 88,9 jarzma  wąskie
89 - 90,9 jarzma dość wąskie
91 - 92,9 jarzma wąskawe
93 - 94,9 jarzma szerokawe
95 - 96,9 jarzma dość szerokie
97 - 98,9 jarzma szerokie
99 - 100,9 jarzma bardzo szerokie
101 - 103,9 jarzma wybitnie szerokie
104 - x jarzma skrajnie szerokie

 

Skala wg Michalskiego dla głowy (kobiety):

 • x - 85,9 - jarzma bardzo wąskie
 • 86 - 89,9  jarzma wąskie
 • 90 - 93,9  jarzma średnie
 • 94 - 97,9 jarzma szerokie
 • 98 -x      jarzma bardzo szerokie

 

Skala wg Michalskiego dla czaszki - mężczyźni:

 • x - 88,9      jarzma bardzo wąskie
 • 89 - 92,9    jarzma wąskie
 • 93 - 96,9    jarzma średnie
 • 97 - 100,9  jarzma szerokie
 • 101 - x       jarzma bardzo szerokie
x - 82,9 jarzma skrajnie wąskie
83 - 85,9 jarzma wybitnie wąskie
86 - 88,9 jarzma bardzo wąskie
89 - 90,9 jarzma  wąskie
91 - 92,9 jarzma dość wąskie
93 - 94,9 jarzma wąskawe
95 - 96,9 jarzma szerokawe
97 - 98,9 jarzma dość szerokie
99 - 100,9 jarzma szerokie
101 - 102,9 jarzma bardzo szerokie
103 - 105,9 jarzma wybitnie szerokie
106 - x jarzma skrajnie szerokie

 

Skala wg Michalskiego dla czaszki (kobiety):

 • x - 86,9      jarzma bardzo wąskie
 • 87 - 90,9    jarzma wąskie
 • 91 - 94,9    jarzma średnie
 • 95 - 98,9  jarzma szerokie
 • 99 - x       jarzma bardzo szerokie
x - 80,9 jarzma skrajnie wąskie
81 - 83,9 jarzma wybitnie wąskie
84 - 86,9 jarzma bardzo wąskie
87 - 88,9 jarzma  wąskie
89 - 90,9 jarzma dość wąskie
91 - 92,9 jarzma wąskawe
93 - 94,9 jarzma szerokawe
95 - 96,9 jarzma dość szerokie
97 - 98,9 jarzma szerokie
99 - 100,9 jarzma bardzo szerokie
101 - 103,9 jarzma wybitnie szerokie
104 - x jarzma skrajnie szerokie

Na podstawie:

 1. Kapica Z., Szkice z antropologii historycznej Polski i ziem ościennych: Serie neolityczne, Tom 1, 1958
 2. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957
 3. Stolarczyk H., Zmienność z wiekiem cech antropologicznych u dorosłych Mongołów i Mongołek, 1986
 4. Vallois H. V., Anthropometric Techniques, Current Anthropology, Vol. 6, No. 2 (Apr., 1965), s. 127-143