Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskaźnik czołowo-ciemieniowy

Wskaźnik czołowo-ciemieniowy

Inaczej czołowo-szerokościowy.. Służy do określania szerokości czoła w stosunku do szerokości czaszki / głowy.

Oblicza się go dzieląc szerokość czoła [ft-ft] dla głowy lub dla czaszki w mm, przez szerokość czaszki / głowy [eu-eu] w mm i mnożąc wynik przez 100.

Wskaźnik czołowo-ciemieniowy

wskaźnik czołowo-ciemieniowy

podział na zakresy według Schlaginhaufena - mężczyźni

 • x - 54,9       skrajnie wąskie czoło (ultrastenometop)
 • 55 - 59,9     bardzo wąskie czoło (hyperstenometop)
 • 60 - 64,9     wąskie czoło (stenometop)  
 • 65 - 69,9     mniej niż średnie czoło (hypomesometop)
 • 70 - 74,9     średnie czoło (mesometop)
 • 75 - 79,9     więcej niż średnie czoło (hypermesometop)
 • 80 -84,9      szerokie czoło (eurymetop)
 • 85 - x          bardzo szerokie czoło (hypereurymetop)

 

podział na zakresy według Oliviera - mężczyźni

 • x-68.9    wąskie czoło
 • 69-70.9  średnie czoło
 • 71-74.9  szerokie czoło
 • 75-x       bardzo szerokie czoło

 


 

podział na zakresy według Martina dla czaszki

 • stenometopus (wąskoczołowy)   x - 65,9
 • metrimetopus (średnioczołowy)   66,0 - 68,9
 • eurymetopus (szerokoczołowy)  69,0 - x

 

podział na zakresy według Michalskiego dla czaszki  -  wspólna dla obu płci:

 • x - 62,9       bardzo wąskie czoło
 • 63 - 66,9     wąskie czoło
 • 67 - 70,9     średnio szerokie czoło
 • 71 - 74,9     szerokie czoło
 • 75 - x          bardzo szerokie czoło

 

Zobacz też -  Szerokość czoła [ft-ft] - podział na zakresy


Na podstawie:

 1. Kapica Z., Szkice z antropologii historycznej Polski i ziem ościennych: Serie neolityczne, Tom 1, 1958
 2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
 3. Schlaginhaufen O, Anthropologia Helvetica, (Zurich), 1946
 4. Strouhal E., Reisenauer R.; A Contribution to the Anthropology of the Recent Egyptian Population [w:]  Anthropologie (Brno) t. 1, z. 3, 1963, s. 3-33