Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskaźnik czołowo-ciemieniowy

Wskaźnik czołowo-ciemieniowy

Inaczej czołowo-szerokościowy.. Służy do określania szerokości czoła w stosunku do szerokości czaszki / głowy.

Oblicza się go dzieląc szerokość czoła [ft-ft] dla głowy lub dla czaszki w mm, przez szerokość czaszki / głowy [eu-eu] w mm i mnożąc wynik przez 100.

Wskaźnik czołowo-ciemieniowy

wskaźnik czołowo-ciemieniowy

klasyfikacja  wg Oliviera - mężczyźni

 • x-68.9    wąskie czoło
 • 69-70.9  średnie czoło
 • 71-74.9  szerokie czoło
 • 75-x       bardzo szerokie czoło

 

Klasyfikacja Martina dla czaszki (i głowy?)

 • stenometopus (wąskoczołowy)   x - 65,9
 • metrimetopus (średnioczołowy)   66,0 - 68,9
 • eurymetopus (szerokoczołowy)  69,0 - x

 

Skala Michalskiego dla czaszki  -  wspólna dla obu płci:

Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

 • x - 62,9       bardzo wąskie czoło
 • 63 - 66,9     wąskie czoło
 • 67 - 70,9     średnio szerokie czoło
 • 71 - 74,9     szerokie czoło
 • 75 - x          bardzo szerokie czoło
x - 58,9 skrajnie wąskie
59 - 60,9 wybitnie wąskie
61 - 62,9 bardzo wąskie
63 - 64,9 wąskie
65 - 66,9 dość wąskie
67 - 68,9 wąskawe
69 - 70,9 szerokawe
71 - 72,9 dość szerokie
73 - 74,9 szerokie
75 - 76,9 bardzo szerokie
77 - 79,9 wybitnie szerokie
80 - x skrajnie szerokie

 

Zobacz też -  Szerokość czoła [ft-ft] - podział na zakresy


Na podstawie:

 1. Kapica Z., Szkice z antropologii historycznej Polski i ziem ościennych: Serie neolityczne, Tom 1, 1958
 2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
 3. Strouhal E., Reisenauer R.; A Contribution to the Anthropology of the Recent Egyptian Population [w:]  Anthropologie (Brno) t. 1, z. 3, 1963, s. 3-33