Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskaźnik czołowo-jarzmowy

Wskaźnik czołowo-jarzmowy

Wskaźnik ten obrazuje stosunek między najmniejszą szerokością czoła, a szerokością twarzy. Nazywany też wskaźnikiem czołowo-twarzowym.

Nazywany też wskaźnikiem czołowo-twarzowym.. Wskaźnik ten obrazuje stosunek między najmniejszą [ft-ft] szerokością czoła, a szerokością twarzy [zy-zy].  Oblicza się go [ft-ft] / [zy-zy] i mnożąc wynik przez 100.

Wskaźnik czołowo-jarzmowy

frontozygomatic-index

Klasyfikacja dla głów wg Lundborg-Linders i Sallera

  mężczyźni kobiety
bardzo wąskie czoło x-69.9 x - 71.9
wąskie czoło 70,0 - 74.9 72.0 - 76.9
średnie czoło 75.0 - 79.9 77.0 - 81.9
szerokie czoło 80.0 - 84.9 82.0 - 86.9
bardzo szerokie czoło 85.0 - x 87.0 - x

klasyfikacja  wg Oliviera - mężczyźni

  • x-75.9    wąskie czoło
  • 76-77.9  średnie czoło
  • 78-81.9  szerokie czoło
  • 82-x       bardzo szerokie czoło

 


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  2. Strouhal E., Reisenauer R.; A Contribution to the Anthropology of the Recent Egyptian Population [w:]  Anthropologie (Brno) t. 1, z. 3, 1963, s. 3-33