Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskaźnik górnotwarzowy (licowy) fizjonomiczny

Wskaźnik górnotwarzowy (licowy) fizjonomiczny

Wskaźnik górnotwarzowy (licowy) - jest to wynik podzielenia górnej wysokości twarzy głowy [n-sto] lub czaszki [n-pr]  w mm, przez szerokość twarzy [zy-zy] w mm. Wynik jest mnożony przez 100.

Wskaźnik górnotwarzowy (licowy) fizjonomiczny

wskaźnik górnotwarzowy

Ogólna formuła dla głowy ( [n-sto]:[zy-zy]*100 ) dla mężczyzn:

x - 46,9 hypereurien (bardzo niska twarz górna)
47,0 - 51,9 eurien (niska twarz górna)
52,0 - 56,9 mesen (średna twarz górna)
57,0 - 60,9 lepten (wysoka twarz górna)
61,0 - x hyperlepten (bardzo wysoka twarz górna)

 

W skali Michalskiego (dla głowy) dla mężczyzn [n-sto:zy-zy]:

Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

x - 47,9 bardzo niska twarz górna
48 - 51,9 niska twarz górna
52 - 55,9 średnia twarz górna
56 - 59,9 wysoka twarz górna
60 - x bardzo wysoka twarz górna

 

x -43,9 skrajnie niska twarz górna
44 - 45,9 wybitnie niska
46 -47,9 bardzo niska
48 - 49,9 niskie lica
50 - 51,9 dość niska
52 - 53,9 niskawa
54 - 55,9 wysokawa
56 - 57,9 dość wysoka
58 - 59,9 wysoka
60 - 61,9 bardzo wysoka
62 - 63,9 wybitnie wysoka
64 - x skrajnie wysoka twarz górna

 

W skali Michalskiego (dla głowy) dla kobiet [n-sto:zy-zy]:

Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

x - 45,9 bardzo niska twarz górna
46 - 49,9 niska twarz górna
50 - 53,9 średnia twarz górna
54 - 57,9 wysoka twarz górna
58 - x bardzo wysoka twarz górna

 

x -41,9 skrajnie niska twarz górna
42 - 43,9 wybitnie niska
44 -45,9 bardzo niska
46 - 47,9 niska
48 - 49,9 dość niska
50 - 51,9 niskawa
52 - 53,9 wysokawa
54 - 55,9 dość wysoka
56 - 57,9 wysoka
58 - 59,9 bardzo wysoka
60 - 61,9 wybitnie wysoka
62 - x skrajnie wysoka twarz górna

Zobacz też: Wysokość twarzy górnej [n-sto] - podział na zakresy

 

Jest jeszcze stara formuła dla głowy wg Broca, gdzie wysokość jest mierzona między punktem nasion a górną granicą zębodołów szczęki

x - 42,9 hypereurien (bardzo niska twarz górna)
43,0 - 47,9 eurien (niska twarz górna)
 
48,0 - 52,9 mesen (średnia twarz górna)
 
53,0 - 56,9 lepten (wysoka twarz górna)
57,0 - x hyperlepten (bardzo wysoka twarz górna)

 

W skali Kollmana dla czaszki ( [n-pr]:[zy-zy]*100 ) dla mężczyzn:

x - 44,9 hypereurien (bardzo niska twarz górna)
45 - 49,9 eurien (niska twarz górna)
50 - 54,9 mesen (średnia twarz górna)
55 - 59,9 lepten (wysoka twarz górna)
60 - x hyperlepten (bardzo wysoka twarz górna)

 

W skali Michalskiego dla czaszki ( [n-pr]:[zy-zy]*100 ) dla mężczyzn:

Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

x - 44,9 bardzo niska twarz górna
45 - 48,9 niska twarz górna
49 - 52,9 średnia twarz górna
53 - 56,9 wysoka twarz górna
57 - x bardzo wysoka twarz górna

 

x -40,9 skrajnie niska twarz górna
41 - 42,9 wybitnie niska
43 -44,9 bardzo niska
45 - 46,9 niska
47 - 48,9 dość niska
49 - 50,9 niskawa
51 - 52,9 wysokawa
53 - 54,9 dość wysoka
55 - 56,9 wysoka
57 - 58,9 bardzo wysoka
59 - 60,9 wybitnie wysoka
61 - x skrajnie wysoka

 

W skali Michalskiego dla czaszki ( [n-pr]:[zy-zy]*100 ) dla kobiet:

Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

x - 42,9 bardzo niska twarz górna
43 - 46,9 niska
47 - 50,9 średnia
51 - 54,9 wysoka
55 - x bardzo wysoka twarz górna

 

x -38,9 skrajnie niska twarz górna
39 - 40,9 wybitnie niska
41 -42,9 bardzo niska
43 - 44,9 niska
45 - 46,9 dość niska
47 - 48,9 niskawa
49 - 50,9 wysokawa
51 - 52,9 dość wysoka
53 - 54,9 wysoka
55 - 56,9 bardzo wysoka
57 - 58,9 wybitnie wysoka
59 - x skrajnie wysoka

  Na podstawie:


  1. Kapica Z., Szkice z antropologii historycznej Polski i ziem ościennych: Serie neolityczne, Tom 1, 1958
  2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  3. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957
  4. Różbicka L., Charakterystyka antropologiczna Łemków, 1962
  5. Vallois H. V., Anthropometric Techniques [w:] Current Anthropology, Vol. 6, No. 2 (Apr., 1965), pp. 127-143