Wskaźnik nosowy

Wskaźnik nosaszerokość nosa dla głowy [al-al]  lub czaszki [apt-apt] w mm,  podzielona przez wysokość nosa  dla czaszki [n-sn] lub głowy [n-ns] w mm, a wynik mnożony przez 100.

Wskaźnik nosowy

Wskaźnik nosowy czaszki

wskaźnik nosowy

Wskaźnik nosowy dla głowy

Skala wg Martina dla głowy (mężczyźni i kobiety)

hyperleptorrhinus (bardzo wąski) x - 54.9
leptorrhinus (wąski) 55.0 - 69.9
mesorrhinus (średnio szeroki) 70.0 - 84.9
chamaerrhinus (szeroki) 85.0 - 99.9
hyperchamaerrhinus (bardzo szeroki) 100.0 - x

 

Skala według prof. I. Michalskiego (mężczyźni i kobiety)

Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

 • bardzo wąski: x - 59.9
 • wąski: 60.0 - 69.9
 • średnio szeroki: 70.0 - 76.9 
 • szeroki: 77 - 89,9
 • bardzo szeroki: 90 - x

Szczegółowy podział:

x - 49,9 skrajnie wąski
50 - 55,9 wybitnie wąski
56 - 59,9 bardzo wąski
60 - 65,9 wąski
66 - 69,9 dość wąski
70 - 72,9 średnio szeroki
73 - 76,9 szerokawy
77 - 83,9 dość szeroki
84 - 89,9 szeroki
90 - 97,9 bardzo szeroki
98 - 107,9 wybitnie szeroki
108 - x skrajnie szeroki

 

Skala według Fielda (mężczyźni i kobiety)

 • nos wąski: x - 67.4
 • nos średnio szeroki: 67.5 - 83.4 (czyli zawiera mniej więcej zakres dość wąski według skali Michalskiego)
 • nos szeroki: 83.5 - x

 

Wskaźnik nosowy dla czaszki

Skala według Martina dla czaszki (mężczyźni i kobiety)

 
leptorrhinus (wąski) x - 46.9
mesorrhinus (średnio szeroki) 47.0 - 50.9
chamaerrhinus (szeroki) 51.0 - 57.9
hyperchamaerrhinus (bardzo szeroki) 58.0 - x

 

Skala według prof. I. Michalskiego dla czaszki (mężczyźni i kobiety)

Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

 • bardzo wąski: x - 43,9
 • wąski: 44.0 - 47.9
 • średnio szeroki: 48.0 - 53.9 
 • szeroki: 54 - 59,9
 • bardzo szeroki: 60 - x

 Szczegółowy podział:

x - 36,9 skrajnie wąski
37 - 40,9 wybitnie wąski
41 - 43,9 bardzo wąski
44 - 45,9 wąski
46 - 47,9 dość wąski
48 - 50,9 średnio szeroki
51 - 53,9 szerokawy
54 - 56,9 dość szeroki
57 - 59,9 szeroki
60 - 63,9 bardzo szeroki
64 - 66,9 wybitnie szeroki
67 - x skrajnie szeroki

 

Skala według Broca (mężczyźni i kobiety) - rzadko używana obecnie

leptorrhinus (wąski) x - 47.9
mesorrhinus (średnio szeroki) 48.0 - 52.9
chamaerrhinus (szeroki) 53.0 - x

 

Genetyczne uwarunkowania kształtu i wymiarów nosa:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.23186/full
http://www.nature.com/ncomms/2016/160519/ncomms11616/full/ncomms11616.html
http://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(12)00002-X
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1004224
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371%2Fjournal.pgen.1006149
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1002932


Na podstawie:

 1. Field H., Contributions to the anthropology of the Faiyum, 1952 link
 2. Kapica Z., Szkice z antropologii historycznej Polski i ziem ościennych: Serie neolityczne, Tom 1, 1958
 3. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997.
 4. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957