Wskaźnik oczodołowy

Oczodołowy wskaźnikwysokość oczodołu [sbk-spa] podzielona przez  jego szerokość [mf-ek] pomnożoną przez 100. 

 Wskaźnik oczodołowy

Przykład 1. Piontek J., Biologia populacji pradziejowych, 1990

wskaźnik oczodołowy

-poniżej 75,9. Oczodoły niskie do bardzo niskich (chamaekonch).
- między 76 a 84,9. Oczodoły pośrednie (esokonch).
-powyżej 85. Oczodoły wysokie do bardzo wysokich (hypsikonch) 

Czasami jest stosowana inna klasyfikacja, ze względu na przyjęcie odmiennego wskaźnika szerokości [d-ek].

ocz2

- poniżej 82,9. Oczodoły niskie do bardzo niskich (chamaekonch).
 - między 83 a 88,9. Oczodoły pośrednie (esokonch).
 - powyżej 89. Oczodoły wysokie do bardzo wysokich (hypsikonch)

 

Wskaźnik oczodołowy [mf-ek] w skali Michalskiego (mężczyźni):

x - 72,9    bardzo niskie

73 - 76,9  niskie

77 - 81,9  średnio wysokie

82 - 86,9  wysokie

87 - x      bardzo wysokie

-----------------------------------------------

x - 67,9 skrajnie niskie
68 - 70,9 wybitnie niskie
71 - 72,9 bardzo niskie
73 - 74,9 niskie
75 - 76,9 dość niskie
77 - 79,9 niskawe
80 - 81,9 wysokawe
82 - 83,9 dość wysokie
84 - 86,9 wysokie
87 - -89,9 bardzo wysokie
90 - 93,9 wybitnie wysokie
94 - x skrajnie wysokie

 

Wskaźnik oczodołowy [mf-ek] w skali Michalskiego (kobiety):

x - 74,9    bardzo niskie

75 - 78,9  niskie

79 - 83,9  średnio wysokie

84 - 88,9  wysokie

89 - x      bardzo wysokie

-----------------------------------------------

x - 69,9 skrajnie niskie
70 - 72,9 wybitnie niskie
73 - 74,9 bardzo niskie
75 - 76,9 niskie
77 - 78,9 dość niskie
79 - 81,9 niskawe
82 - 83,9 wysokawe
84 - 85,9 dość wysokie
86 - 88,9 wysokie
89 - -91,9 bardzo wysokie
92 - 95,9 wybitnie wysokie
96 - x skrajnie wysokie

Na podstawie:

  1. Kapica Z., Szkice z antropologii historycznej Polski i ziem ościennych: Serie neolityczne, Tom 1, 1958
  2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997.