Wskaźnik podstawy czaszki

Wskaźnik ten obrazuje stosunek między szerokością podstawy czaszki [au-au], a szerokością czaszki [eu-eu].  Oblicza się go [au-au] / [eu-eu] i mnożąc wynik przez 100.

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

WSKAXNIK-PODSTAWY-CZASZKI

Genetyczne uwarunkowania:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.23186/full
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371%2Fjournal.pgen.1006149Na podstawie:

  1. Czekanowski J., Zarys antropologii Polski, 1930