Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskaźnik sklepieniowy (według Żejmo-Żejmisa i Topinarda)

Wskaźnik sklepieniowy (według Żejmo-Żejmisa i Topinarda)

Jest to średnia arytmetyczna wskaźników wysokościowo-długościowego i wysokościowo-szerokościowego. Oblicza się ją po prostu dodając je do siebie i dzieląc wynik przez 2.

(wsk. wys-szer. + wsk. wys-dł.) / 2

Można go też obliczać od razu z wymiarów.

((t-v / g-op) + (t-v / eu-eu)) / 2

Obliczany zarówno dla czaszki, jak i głowy. Służy do uśrednienia dwóch wskaźników wysokościowych, które często różnią się między sobą. Różni się od wskaźnika wysokościowego średniego Hrdlicki-Kocki od kilku dziesiątych do około 1,5 jednostki wskaźnika. Za to dokładnie o połowę mniejsze niż w poprzednim przypadku wartości różnią go od obliczanego na tych samych wymiarach wskaźnika wysokościowego średniego Giardiny.

 

Podział dla mężczyzn i kobiet obliczony przez dodanie do siebie i podzielenie przez dwa odpowiednich zakresów obu wskaźników wysokościowych dla głowy

 • x - 66.4      głowa bardzo niska
 • 66.5 - 70,9     głowa niska
 • 71 - 75,9     głowa średnio wysoka
 • 76 - 79,9     głowa wysoka
 • 80 - x         głowa bardzo wysoka

Podział szczegółowy dla głowy:

x - 61.4 skrajnie niska
61.5-63.9 wybitnie niska
64-66.4 bardzo niska
66.5-68.4 niska
68.5-70.9 dość niska
71-73.4 niskawa
73.5-75.9 wysokawa
76-77.9 dość wysoka
78-79.9 wysoka
80-82.4 bardzo wysoka
82.5-84.9 wybitnie wysoka
85-x skrajnie wysoka

Zobacz też: podział na zakresy wysokości głowy (w mm)

 

Podział dla mężczyzn i kobiet obliczony przez dodanie do siebie i podzielenie przez dwa odpowiednich zakresów obu wskaźników wysokościowych dla czaszki

 • x - 76.4       czaszka bardzo niska
 • 76.5 - 80,9  czaszka niska
 • 81 - 85,9     czaszka średnio wysoka
 • 86 - 89,9     czaszka wysoka
 • 90 - x          czaszka bardzo wysoka

Podział szczegółowy:

x - 71.4  skrajnie niska
71.5-73.9 wybitnie niska
74-76.4 bardzo niska
76.5-78.4 niska
78.5-80.9 dość niska
81-83.4 niskawa
83.5-85.9 wysokawa
86-87.9 dość wysoka
88-89.9 wysoka
90-92.4 bardzo wysoka
92.5-94.9 wybitnie wysoka
95-x skrajnie wysoka

BIBLIOGRAFIA:

 1. Żejmo-Żejmis S., Problem wysokości głowy, a hierarchia cech antropologicznych [w:] Kosmos seria A, r. 58, z 1-4, 1933, s. 393-403