Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskaźnik szczękowo-jarzmowy czaszki

Wskaźnik szczękowo-jarzmowy czaszki

 Wskaźnik szczękowo-jarzmowy oblicza się dzieląc szerokość szczęki [zm-zm] przez szerokość twarzy [zy-zy] i mnożąc wynik przez 100.

Wskaźnik szczękowo-jarzmowy czaszki

Służy on do ukazania stosunku szerokości szczęki do szerokości twarzy (łuków jarzmowych), dla czaszki.

Uproszczona skala  (za T. W. Michalski, 1956):

  • szczęka wąska w stosunku do szerokości łuków jarzmowych     x-71.9
  • szczeka średnia w stosunku do szerokości łuków jarzmowych    72-73.9
  • szczęka szeroka w stosunku do szerokości łuków jarzmowych   74-x

 

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

wskaźnik-jarzmowo-szczękowy


BIBLIOGRAFIA:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  2. Michalski T. W., Studia nad strukturą antropologiczną krajów alpejskich, 1956