Wskaźnik szerokości nosa

Pokazuje relatywną szerokość nosa do szerokości głowy. Oblicza się go dzieląc szerokość nosa dla głowy [al-al] w mm przez szerokość głowy [eu-eu] w mm. Następne wynik mnoży się przez 100. Wprowadzony przez Michalskiego.

Aktualnie nie dysponuję podziałem na zakresy.


Na podstawie:

  1. Różbicka L., Charakterystyka antropologiczna Zulów, Studia Afrykanistyczne, Acta Anthropologica Lodziensia 10, 1965, s. 29-63