Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskaźnik szczękowy Virchowa

Wskaźnik szczękowy Virchowa

Wskaźnik szcżekowy Virchowa (zwany też górnotwarzowym Virchowa) oblicza się dzieląc wysokośc twarzy górnej [n-pr] przez szerokość szczeki [zm-zm] i mnożąc wynik przez 100.

Wskaźnik szczękowy Virchowa

 wskaźnik szerokości szczęki

Skala wg Holla

  • bardzo szeroka szczeka  55,0 -65,0
  • szeroka szczeka 65,1 - 75,0
  • wąska szczeka 75,1 - 85,0
  • bardzo wąska szczęka  85,1 - 95,0

Skala wg Michalskiego dla czaszki - mężczyźni:

x - 63,9      szczęka bardzo szeroka

64 - 68,9    szczęka szeroka

69 - 74,9    szczęka średnio szeroka

75 - 78,9   szczęka wąska

79 - x       szczęka bardzo wąska

-----------------------------------------------------

x - 58,9 szczęka skrajnie szeroka
59 - 61,9 szczęka wybitnie szeroka
62 - 63,9 szczęka bardzo szeroka
64 - 65,9 szczęka szeroka
66 - 68,9 szczęka dość szeroka
69 - 71,9 szczęka szerokawa
72 - 74,9 szczęka wąskawa
75 - 76,9 szczęka dość wąska
77 - 78,9 szczęka wąska
79 - 80,9 szczęka bardzo wąska
81 - 82,9 szczęka wybitnie wąska
83 - x szczęka skrajnie szeroka

 

Skala wg Michalskiego dla czaszki - kobiety:

x - 61,9      szczęka bardzo szeroka

62 - 66,9    szczęka szeroka

67 - 72.9    szczęka średnio szeroka

73 - 76,9   szczęka wąska

77 - x       szczęka bardzo wąska

-----------------------------------------------------

x - 56,9 szczęka skrajnie szeroka
57 - 59,9 szczęka wybitnie szeroka
60 - 61,9 szczęka bardzo szeroka
62 - 63,9 szczęka szeroka
64 - 66,9 szczęka dość szeroka
67 - 69,9 szczęka szerokawa
70 - 72,9 szczęka wąskawa
73 - 74,9 szczęka dość wąska
75 - 76,9 szczęka wąska
77 - 78,9 szczęka bardzo wąska
79 - 80,9 szczęka wybitnie wąska
81 - x szczęka skrajnie szeroka

 


BIBLIOGRAFIA:

  1. Kapica Z., Szkice z antropologii historycznej Polski i ziem ościennych: Serie neolityczne, Tom 1, 1958
  2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997