Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskaźnik wysokościowo-szerokościowy

Wskaźnik wysokościowo-szerokościowy

Dla głowy wskaźnik oblicza się dzieląc wysokość [t-v] przez szerokość [eu-eu] i mnożąc wynik przez 100.

 Wskaźnik wysokościowo-szerokościowy

Przykład 1. Górny S., Zdjęcie antropometryczne Polski. Cz. 1: Pomiary ludności dorosłej z lat 1955-56, 1972

wskaznik-wysokosciowo-szerokosciowy

 

tapeinocephalus (niskogłowy) x - 78,9
metriocephalus (średniogłowy) 79,0 - 84,9
akrocephalus (wysokogłowy) 85,0 - x

 

Skala wg Michalskiego dla głów -  wspólna dla obu płci:

Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

 • x - 73,9      bardzo spłaszczona
 • 74 - 78,9    spłaszczona
 • 79 - 84,9    średnio wysklepiona
 • 85 - 88,9    wysklepiona
 • 89 -x          bardzo wysklepiona

 

Zobacz też: podział na zakresy wysokości głowy (w mm)

 


 

Dla czaszek można wykonać dwa pomiary, biorąc pod uwagę inaczej mierzoną wysokość, może być to bowiem odcinek [ba-b] albo [po-b].

Wskaźnik wysokościowo-szerokościowy czaszki

Klasyfikacja wg Martina dla czaszek

Wysokość czaszki

[ba-b]/[eu-eu]*100

wg Martina

[po-b]/[eu-eu]*100

wg Jagdholda

tapeinokranius (niskoczaszkowy) x - 91,9 x - 79,9
metriokranius (średnioczaszkowy) 92,0 - 97,9 80,0 - 85,9
akrokranius (wysokoczaszkowy) 98,0 - x 86,0 - x

 

Skala wg Michalskiego dla czaszek ( [ba-b]/[eu-eu]*100 ) -  wspólna dla obu płci:

 • x - 85,9         bardzo spłaszczona
 • 86 - 90,9      spłaszczona
 • 91 - 96,9      średnio spłaszczona
 • 97 - 100,9    wysklepiona
 • 101 - x         bardzo wysklepiona

 


Na podstawie:

 1. Jaworska K., Charakterystyka antropologiczna niektórych szczepów dorzecza Ubangi, 1962
 2. Kapica Z., Szkice z antropologii historycznej Polski i ziem ościennych: Serie neolityczne, Tom 1, 1958
 3. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997