Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskażnik wysokościowy średni czaszki (Giardina) i głowy (Gunther)

Wskażnik wysokościowy średni czaszki (Giardina) i głowy (Gunther)

Oblicza się ten wskaźnik dzieląc wysokość czaszki [ba-b] w mm przez pierwiastek z pomnożonej przez siebie długości [g-op] i szerokości czaszki [eu-eu] w mm.

ba-b / √(g-op * eu-eu)

Podobnie jak wskaźnik sklepieniowy oraz wysokościowy średni Hrdlicki-Kocki służy uśrednieniu stosunku wysokości czaszki do jej szerokości jak i długości.

Podział zakresów według Biasuttiego dla czaszek

  • x-75.4 bardzo niska czaszka (poniżej według Biasuttiego  lokowały się tylko czaszki paleoantropów)
  • 75.5-82.45 niska czaszka
  • 82.5-87.5 średniowysoka czaszka
  • 87.6-x wysoka czaszka

Zobacz mapę świata z zakresami tego wskaźnika.


Niezależnie(?) wskaźnik ten dla porównania średniej wysokości głowy opracował Günther:

t-v*100 / √(g-op * eu-eu)

i podział przedstawia się następująco:

Wskaźnik Zakresy
ultramikrohypsie x - 58.9
mikrohypsie 59 - 64.9
hypohypsie 65 - 70.9
mesohypsie 71 - 76.9
hyperhypsie 77 - 82.9
makrohypsie 83 - 88.9
ultramakrohypsie 89 - x

 Jest to bardzo miarodajny wskaźnik wysokościowy. W porównaniu z klasycznymi HLI czy HBI nie zależy od jednego wymiaru (długości czy szerokości głowy/ czaszki) ale od sumy tych wymiarów, czyli im relatywnie większa głowa/czaszka w płaszczyźnie horyzontalnej w stosunku do jej wysokości tym wskaźnik wysokościowy średni Gunthera/Giardiny jest niższy.

Z kolei przy klasycznych wskaźnikach HLI/HBI nawet jeśli dla grypu głów/czaszek ich suma długości i wysokości jest identyczna i wysokość  też to jeśli te głowy/czaszki mają różne stosunki długości do szerokości to ich wskaźniki wysokości będą różne mimo posiadania identycznej sumy długości i szerokości oraz tej samej wysokości.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Biasutti R., Le razze e i popoli della terra, vol. I, 1967
  2. Günther H., Der Höhenindex des kopfes [w:]  Zeitschrift für Rassenkunde, v. 14, nr 1, 1943, s. 72-77

 

Przykłady 1-4. Biasutti R., Le razze e i popoli della terra, vol. I, 1967.

Czaszka długa i wysoka. Zakresy wskaźnika wysokościowo-długościowego po lewej, głównego u góry i wskaźnika wysokościowego średniego Giardiny po prawej.

Czaszka długa i wysoka

 

Czaszka długa i niska. Zakresy wskaźnika wysokościowo-długościowego po lewej, głównego u góry i wskaźnika wysokościowego średniego Giardiny po prawej.

Czaszka długa i niska

 

Czaszka krótka i wysoka. Zakresy wskaźnika wysokościowo-długościowego po lewej, głównego u góry i wskaźnika wysokościowego średniego Giardiny po prawej.

Czaszka krótka i wysoka

 

Czaszka krótka i niska. Zakresy wskaźnika wysokościowo-długościowego po lewej, głównego u góry i wskaźnika wysokościowego średniego Giardiny po prawej.

Czaszka krótka i niska

 

Czaszki kopalnych form człowieka. Zakresy wskaźnika wysokościowo-długościowego po lewej, głównego u góry i wskaźnika wysokościowego średniego Giardiny po prawej.

paleoantropi