Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskażnik wysokościowy średni czaszki według Giardiny

Wskażnik wysokościowy średni czaszki według Giardiny

Oblicza się go dzieląc wysokość czaszki [ba-b] w mm przez pierwiastek z pomnożonej przez siebie długości [g-op] i szerokości czaszki [eu-eu] w mm.

ba-b / √(g-op * eu-eu)

Podobnie jak wskaźnik sklepieniowy oraz wysokościowy średni Hrdlicki-Kocki służy uśrednieniu stosunku wysokości czaszki do jej szerokości jak i długości. Jest też dokładnie ich średnią arytmetyczną, jeśli obliczmy wszystkie trzy na tych samych wymiarach i je porównamy. Różnice zarówno w stosunku do jednego, jak i drugiego sięgają góra ułamków dziesiętnych jednostki wskaźnika.

Podział zakresów według Biasuttiego dla czaszek

  • x-75.4 bardzo niska czaszka (poniżej według Biasuttiego  lokowały się tylko czaszki paleoantropów)
  • 75.5-82.45 niska czaszka
  • 82.5-87.5 średniowysoka czaszka
  • 87.6-x wysoka czaszka

Zobacz mapę świata z zakresami tego wskaźnika.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Biasutti R., Le razze e i popoli della terra, vol. I, 1967

 

Przykłady 1-4. Biasutti R., Le razze e i popoli della terra, vol. I, 1967.

Czaszka długa i wysoka. Zakresy wskaźnika wysokościowo-długościowego po lewej, głównego u góry i wskaźnika wysokościowego średniego Giardiny po prawej.

Czaszka długa i wysoka

 

Czaszka długa i niska. Zakresy wskaźnika wysokościowo-długościowego po lewej, głównego u góry i wskaźnika wysokościowego średniego Giardiny po prawej.

Czaszka długa i niska

 

Czaszka krótka i wysoka. Zakresy wskaźnika wysokościowo-długościowego po lewej, głównego u góry i wskaźnika wysokościowego średniego Giardiny po prawej.

Czaszka krótka i wysoka

 

Czaszka krótka i niska. Zakresy wskaźnika wysokościowo-długościowego po lewej, głównego u góry i wskaźnika wysokościowego średniego Giardiny po prawej.

Czaszka krótka i niska

 

Czaszki kopalnych form człowieka. Zakresy wskaźnika wysokościowo-długościowego po lewej, głównego u góry i wskaźnika wysokościowego średniego Giardiny po prawej.

paleoantropi