Wskaźniki wystawania nosa

Wystawanie nosa można określić jako cechę opisową (dla osobników żywych oraz czaszek). na czaszkach można tez obliczyć.

Wystawanie nosa w profilu pionowym twarzy

Kąt skłonu kości nosowych M75 - wystawanie nosa uwidacznia się w kącie nachylenia sklepienia kości nosowych [n-rhi] w stosunku do płaszczyzny frankfurckiej (PHF). Kąt ten dla odmiany żółtej wynosi przeważnie powyżej 67°, gdy dla odmiany białej poniżej 55°.

Kąt wystawania nosa M75 (1) -  różnica ta jeszcze wyraźniej wystąpi gdy obliczymy kąt między linią profilu sklepienia kości nosowych [n-rhi], a linią zawartą między szwem nosowo-czołowym [nasion] i punktem prosthion na dolnej krawędzi szczęki [n-pr]. Dla odmiany białej wynosi on średnio powyżej 33o, gdy dla żółtej zaledwie między 14° a 16°. W płaskości nosa przewyższa odmianę żółtą, jedynie odmiana czarna u której kąt ten wynosi około 12°.

 Podział zakresów kąta wystawanai nosa M75(1) według V.P. Alekseeva

  • bardzo mały 11º - 18º
  • mały  19º - 23º
  • średni 24º - 28º
  • duży  29º - 33º
  • bardzo duży 34º -41º

 

Przykład 1

Odcinek sklepienia kości nosowych [n-rhi] i odcinek między nasadą nosa, a jego podstawą [n-ns]. Płaszczyna frankfurcka (PHF).

nachylenie kosci nosa

 

Genetyczne uwarunkowania:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.23186/full
http://www.nature.com/ncomms/2016/160519/ncomms11616/full/ncomms11616.html
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1004224
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1002932

 


Na podstawie:

  1. Alekseev V.P., Debets G.F., Kraniometriya. Metodika antropologicheskikh issledovaniy, 1964
  2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  3. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939