Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskaźniki spłaszczenia nosa

Wskaźniki spłaszczenia nosa

Spłaszczenie nosa można określić jako cechę opisową (dla osobników żywych). na czaszkach można tez obliczyć.

Spłaszczenie nosa w profilu poziomym twarzy

Stopień spłaszczenia horyzontalnego nosa obrazują wskaźniki simotic i rhinal index (zobacz tutaj).

Spłaszczenie nosa w profilu pionowym twarzy

Płaskość nosa uwidacznia się w kącie nachylenia sklepienia kości nosowych [n-rhi] w stosunku do płaszczyzny frankfurckiej (PHF). Kąt ten dla odmiany żółtej wynosi przeważnie powyżej 67°, gdy dla odmiany białej poniżej 55°.

Różnica ta jeszcze wyraźniej wystąpi gdy obliczymy kąt między linią profilu sklepienia kości nosowych [n-rhi], a linią zawartą między szwem nosowo-czołowym i podstawą nosa [n-ns]. Dla odmiany białej wynosi on średnio powyżej 33o, gdy dla żółtej zaledwie między 14° a 16°. W płaskości nosa przewyższa odmianę żółtą, jedynie odmiana czarna u której kąt ten wynosi około 12°.

Przykład 2

Odcinek sklepienia kości nosowych [n-rhi] i odcinek między nasadą nosa, a jego podstawą [n-ns]. Płaszczyna frankfurcka (PHF).

nachylenie kosci nosa

 

Genetyczne uwarunkowania:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.23186/full
http://www.nature.com/ncomms/2016/160519/ncomms11616/full/ncomms11616.html
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1004224
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1002932

 


Na podstawie:

  1. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

Menu portalu