Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskaźnik twarzowy całkowity (morfologiczny)

Wskaźnik twarzowy całkowity (morfologiczny)

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

twarz-szerokosc

 

Wskaźnik twarzowy całkowity (morfologiczny) - jest to wynik podzielenia pełnej wysokości twarzy [n-gn] w mm, przez szerokość twarzy [eu-eu] w mm. Wynik jest mnożony przez 100.

Wskaźnik twarzowy całkowity (morfologiczny)

 wskaźnik twarzowy

W skali Garsona dla głów męskich i Sallera dla głów kobiecych

  mężczyźni kobiety
hypereuroprosopus (bardzo szeroka twarz) x - 78,9 x - 76,9
euryprosopus (szeroka twarz) 79,0 - 83,9 77,0 - 80,9
mesoprosopus (średnio szeroka twarz) 84,0 - 87,9 81,0 - 84,9
leptoprosopus (wąska twarz) 88,0 - 92,9 85,0 - 89,9
hyperleptoprosopus (bardzo wąska twarz) 93,0 - x 90,0 - x

 

W skali Michalskiego dla głowy (mężczyźni):

Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

 • x - 79,9    bardzo szeroka
 • 80 - 83,9  szeroka
 • 84 - 87,9  średnio szeroka
 • 88 - 92,9  wąska
 • 93 - x      bardzo wąska
x - 73,9 skrajnie szeroka
74 - 76,9 wybitnie szeroka
77 - 79,9 bardzo szeroka
80 - 81,9 szeroka
82 - 83,9 dość szeroka
84 - 85,9 szerokawa
86 - 87,9 wąskawa
88 - 89,9 dość wąska
90 - 92,9 wąska
93 - 97,9 bardzo wąska
98 - 104,9 wybitnie wąska
105 - x skrajnie wąska

 

 W skali Michalskiego dla głowy (kobiety):

Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

 • x - 77,9    bardzo szeroka
 • 78 - 81,9  szeroka
 • 82 - 85,9  średnio szeroka
 • 86 - 90,9  wąska
 • 91 - x      bardzo wąska
x - 71,9 skrajnie szeroka
72 - 74,9 wybitnie szeroka
75 - 77,9 bardzo szeroka
78 - 79,9 szeroka
80 - 81,9 dość szeroka
82 - 83,9 szerokawa
84 - 85,9 wąskawa
86 - 87,9 dość wąska
88 - 90,9 wąska
91 - -95,9 bardzo wąska
96 - 102,9 wybitnie wąska
103 - x skrajnie wąska

 

W skali Fielda dla głowy (dla obu płci)

 • twarz szeroka: x - 84.5
 • twarz średnio szeroka: 84.6 - 89.4
 • twarz wąska: 89.5

 

Zobacz też:  Wymiary twarzy [n-gn] i [zy-zy] - podział na zakresy

 

W skali Kollmana dla czaszki

  mężczyźni kobiety
hypereuroprosopus (bardzo szeroka twarz) x - 79,9 x - 77,9
euryprosopus (szeroka twarz) 80,0 - 84,9 78,0 - 82,9
mesoprosopus (średnio szeroka twarz) 85,0 - 89,9 83,0 - 87,9
leptoprosopus (wąska twarz) 90,0 - 94,9 88,0 - 92,9
hyperleptoprosopus (bardzo wąska twarz) 95,0 - x 93,0 - x

 

W skali Michalskiego dla czaszki (mężczyźni):

Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

 • x - 81,9    bardzo szeroka
 • 82 - 85,9  szeroka
 • 86 - 89,9  średnio szeroka
 • 90 - 95,9  wąska
 • 96 - x      bardzo wąska
x - 75,9 skrajnie szeroka
76 - 78,9 wybitnie szeroka
79 - 81,9 bardzo szeroka
82 - 83,9 szeroka
84 - 85,9 dość szeroka
86 - 87,9 szerokawa
88 - 89,9 wąskawa
90 - 92,9 dość wąska
93 - 95,9 wąska
96 - 99,9 bardzo wąska
100 - 108,9 wybitnie wąska
109 - x skrajnie wąska

 

W skali Michalskiego dla czaszki (kobiety):

Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

 • x - 79,9    bardzo szeroka
 • 80 - 83,9  szeroka
 • 84 - 87,9  średnio szeroka
 • 88 - 93,9  wąska
 • 94 - x      bardzo wąska
x - 73,9 skrajnie szeroka
74 - 76,9 wybitnie szeroka
77 - 79,9 bardzo szeroka
80 - 81,9 szeroka
82 - 83,9 dość szeroka
84 - 85,9 szerokawa
86 - 87,9 wąskawa
88 - 90,9 dość wąska
91 - 93,9 wąska
94 - -97,9 bardzo wąska
98 - 106,9 wybitnie wąska
107 - x skrajnie wąska

 Genetyczne uwarunkowania kształtu i wymiarów twarzy morfologicznej:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.23186/full
http://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(12)00002-X
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1004224
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1002932


Na podstawie:

 1. Field H., Contributions to the anthropology of the Faiyum, 1952 link
 2. Kapica Z., Szkice z antropologii historycznej Polski i ziem ościennych: Serie neolityczne, Tom 1, 1958
 3. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
 4. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957
 5. Różbicka L., Charakterystyka antropologiczna Łemków, 1962