Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wymiary głowy [g-op] i [eu-eu] - podział na zakresy

Wymiary głowy [g-op] i [eu-eu] - podział na zakresy

Podziały wymiarów bezwzględnych głowy (długość i szerokość) w mm wg Michalskiego

Używane w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

długość głowy [g-op] w mm - mężczyźni
 • x-176      bardzo krótka
 • 177-182  krótka
 • 183-189  średnia
 • 190-196  długa
 • 197-x      bardzo długa

Szczegółowy podział

długość w mm  
x- 169 skrajnie krótka
170-173 wybitnie krótka
174-176 bardzo krótka
177-179 krótka
180-182 dość krótka
183-186 krótkawa
187-189 wydłużona
190-192 dość długa
193-196 długa
197-201 bardzo długa
202-206 wybitnie długa
207-x skrajnie długa

 długość głowy [g-op] w mm - kobiety

 • x-167      bardzo krótka
 • 168-173  krótka
 • 174-180  średnia
 • 181-187  długa
 • 188-x      bardzo długa

 

szerokość głowy [eu-eu] w mm - mężczyźni

 • x-142       bardzo wąska
 • 143-149  wąska
 • 150-157  średnia
 • 158-165  szeroka
 • 166-x      bardzo szeroka

Szczegółowy podział

długość w mm  
x-131 skrajnie wąska
132-136 wybitnie wąska
137-142 bardzo wska
143-146 wąska
147-149 dość wąska
150-153 wąskawa
154-157 szerokawa
158-161 dość szeroka
162-165 szeroka
166-169 bardzo szeroka
170-175 wybitnie szeroka
176-x skrajnie szeroka

szerokość głowy [eu-eu] w mm - kobiety

 • x-137       bardzo wąska
 • 138-144   wąska
 • 145-152   średnia
 • 153-160   szeroka
 • 161-x       bardzo szeroka

 

Podział szerokości bezwzględnej głowy w mm wg Fielda (dla obu płci)

bardzo wąska x-129
wąska 130-139
szeroka 140-149
bardzo szeroka 150-x

 

Podziały wymiarów bezwzględnych głowy (długość i szerokość) w mm wg Scheidta

długość głowy [g-op] w mm - mężczyźni

 • x-181       krótka
 • 182-189   średnia
 • 190-199   długa
 • 200-x       bardzo długa

szerokość głowy [eu-eu] w mm - mężczyźni

 • x-138       bardzo wąska
 • 139-149   wąska
 • 150-158   średnia
 • 159-x       szeroka

Na podstawie:

 1. Field H., Contributions to the anthropology of the Faiyum, 1952 link
 2. Kapica Z., Studia nad zmiennością wybranych właściwości taksonomiczno-antropometrycznych w kategoriach wieku dojrzałego [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Zoologica et Anthropologica, 1, 1981, 3-15
 3. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957
 4. Scheidt W., Die rassischen Verhältnisse in Nordeuropa, 1930