Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wymiary głowy [g-op] i [eu-eu] - podział na zakresy

Wymiary głowy [g-op] i [eu-eu] - podział na zakresy

Przykład 1. Długość głowy [g-op]

gop1

Podział na zakresy według Lebzeltera i Sailera

 długość głowy [g-op]

w mm

mężczyźni kobiety
bardzo krótka x-169 x-161
krótka 170-177 162-169
średnia 178-185 170-176
długa 186-193 177-184
bardzo długa 194-x 185-x

 

Podział na zakresy według Michalskiego

 długość głowy [g-op]

 w mm

mężczyźni kobiety
bardzo krótka x-176 x-167
krótka 177-182 168-173
średnia 183-189 174-180
długa 190-196 181-187
bardzo długa 197-x 188-x
 

 


 

Przykład 2. Szerokość głowy [eu-eu]

eueu

Podział na zakresy według Lebzeltera i Sailera

 szerokość głowy [eu-eu]

w mm

mężczyźni kobiety
bardzo wąska x-139 x-134
wąska 140-147 135-141
średnia 148-155 142-149
szeroka 156-163 150-157
bardzo szeroka 164-x 158-x

 

Podział na zakresy według Michalskiego

 szerokość głowy [eu-eu]

w mm

mężczyźni kobiety
bardzo wąska x-142 x-137
wąska 143-149 138-144
średnia 150-157 145-152
szeroka 158-165 153-160
bardzo szeroka 166-x 161-x

 


Na podstawie:

  1. Kapica Z., Studia nad zmiennością wybranych właściwości taksonomiczno-antropometrycznych w kategoriach wieku dojrzałego [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Zoologica et Anthropologica, 1, 1981, 3-15
  2. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957
  3. Roy, I.B., Anthropology. The Study of Man, (New Delhi),2016