Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wymiary nosa [n-sn] i [al-al] - podział na zakresy

Wymiary nosa [n-sn] i [al-al] - podział na zakresy

podział na zakresy według Schlaginhaufena

Wysokość nosa w mm [n-sn] - mężczyźni

 • x-39     bardzo niski
 • 40-44   niski
 • 45-49   poniżej średniego
 • 50-54   powyżej średniego
 • 55-59   wysoki
 • 60- x    bardzo wysoki

 

podział na zakresy według Michalskiego

Używane w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

Wysokość nosa w mm [n-sn] - mężczyźni

 • x-45     bardzo niski
 • 46-49   niski
 • 50-54   średni
 • 55-59   wysoki
 • 60- x    bardzo wysoki

 wysokość nosa w mm [n-sn] - kobiety

 • x-41     bardzo niski
 • 42-45   niski
 • 46-50   średni
 • 51-55   wysoki
 • 56-x     bardzo wysoki

 


podział na zakresy według Schlaginhaufena

szerokość nosa w mm [al-al] - mężczyźni

 • x-24     wąska
 • 25-29   poniżej średniej
 • 30-34  średnia
 • 35-39   powyżej średniej
 • 40-x     szeroka

 

podział na zakresy według Michalskiego

Szerokość nosa w mm [al-al] - mężczyźni

 • x-30      bardzo wąski
 • 31-34   wąski
 • 35-38   średni
 • 39-42   szeroki
 • 43-x     bardzo szeroki

Szerokość nosa w mm [al-al] - kobiety

 • x-27     bardzo wąski
 • 28-31   wąski
 • 32-35   średni
 • 36-39   szeroki
 • 40-x     bardzo szeroki

 


Na podstawie:

 1. Kapica Z., Studia nad zmiennością wybranych właściowości taksonomiczno-antropometrycznych w kategoriach wieku dojrzałego [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Zoologica et Anthropologica, 1, 1981, 3-15
 2. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957
 3. Schalginhaufen O., Anthropologia Helvetica, (Zurich), 1946