Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wymiary nosa [n-sn] i [al-al] - podział na zakresy

Wymiary nosa [n-sn] i [al-al] - podział na zakresy

Podziały wymiarów bezwględnych nosa (dla głowy),wg Michalskiego.

Używane w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

Wysokość nosa w mm [n-sn] - mężczyźni

Nie nalezy tego mylić ze wskaźnikiem wysokości nosa! Tu jest tylko podana jego wysokość bezwględna  w mm, nie jest to wskaźnik.

 • x-45     bardzo niski
 • 46-49   niski
 • 50-54   średni
 • 55-59   wysoki
 • 60- x    bardzo wysoki

Szczegółowy podział

wysokość w mm  
x- 39 skrajnie niski
40-43 wybitnie niski
44-45 bardzo niski
46-47 niski
48-49 dość niski
50-52 niskawy
53-54 wysokawy
55 -56 dość wysoki
57-59 wysoki
60-62 bardzo wysoki
63- 66 wybitnie wysoki
67-x skrajnie wysoki

 wysokość nosa w mm [n-sn] - kobiety

 • x-41     bardzo niski
 • 42-45   niski
 • 46-50   średni
 • 51-55   wysoki
 • 56-x     bardzo wysoki

 

Szerokość nosa w mm [al-al] - mężczyźni

 • x-30      bardzo wąski
 • 31-34   wąski
 • 35-38   średni
 • 39-42   szeroki
 • 43-x     bardzo szeroki

Szczegółowy podział

szerokość w mm  
x- 26 skrajnie wąski
27-28 wybitnie wąski
29-30 bardzo wąski
31-32 wąski
33-34 dość wąski
35-36 średnio szeroki
37-38 szerokawy
39-40 dość szeroki
41-42 szeroki
43-44 bardzo szeroki
45-46 wybitnie szeroki
47-x skrajnie szeroki

Szerokość nosa w mm [al-al] - kobiety

 • x-27     bardzo wąski
 • 28-31   wąski
 • 32-35   średni
 • 36-39   szeroki
 • 40-x     bardzo szeroki

 

Podziały wymiarów bezwzględnych nosa (wysokość i szerokość) w mm wg Scheidta

Wysokość nosa w mm [n-sn] - dla obu płci

 • x-49     niski
 • 50-59   średni
 • 60-x    wysoki

Szerokość nosa w mm [al-al] - dla obu płci

 • x-29    bardzo wąski
 • 30-35  średnio wąski
 • 36-x    średnio szeroki
 • 42-x   szeroki

 

Podziały wymiarów bezwzględnych nosa (wysokość i szerokość) w mm wg Scheidta

Wysokość nosa w mm [n-sn] - mężczyźni

 • x-46     niski
 • 47-52   średni
 • 53-x    wysoki

Szerokość nosa w mm [al-al] - mężczyźni

 • x-36    wąski
 • 37-41  średni
 • 42-x    szeroki

Na podstawie:

 1. Field H., Contributions to the anthropology of the Faiyum, 1952 link
 2. Kapica Z., Studia nad zmiennością wybranych właściowości taksonomiczno-antropometrycznych w kategoriach wieku dojrzałego [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Zoologica et Anthropologica, 1, 1981, 3-15
 3. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957
 4. Strouhal E., Reisenauer R.; A Contribution to the Anthropology of the Recent Egyptian Population [w:]  Anthropologie (Brno) t. 1, z. 3, 1963, s. 3-33