Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wymiary twarzy [n-gn] i [zy-zy] - podział na zakresy

Wymiary twarzy [n-gn] i [zy-zy] - podział na zakresy

Podziały wymiarów bezwględnych twarzy (dla głowy) wg Michalskiego.

Używane w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

wysokość twarzy w mm [n-gn] - mężczyźni

 • x-109      bardzo niska
 • 110-117   niska
 • 118-123   średna
 • 124-130  wysoka
 • 131-x      bardzo wysoka

Szczegółowy podział

wysokość w mm  
x- 96 skrajnie niska
97 - 104 wybitnie niska
105 - 109 bardzo niska
110 - 113 niska
114 - 117 dość niska
118 - 120 niskawa
121 - 123 wysokawa
124 - 126 dość wysoka
127 - 130 wysoka
131 - 135 bardzo wysoka
136 - 140 wybitnie wysoka
141 - x skrajnie wysoka

 wysokość twarzy w mm [n-gn] - kobiety

 • x- 99        bardzo niska
 • 100-107   niska
 • 108-113   średna
 • 114-120   wysoka
 • 121-x       bardzo wysoka

 

szerokość twarzy w mm [zy-zy] - mężczyźni

 • x-129      bardzo wąska
 • 130-136  wąska
 • 13-143    średna
 • 144-149  szeroka
 • 150- x     bardzo szeroka

Szczegółowy podział

szerokość w mm  
x- 119 skrajnie wąska
120-124 wybitnie wąska
125-129 bardzo wąska
130-133 wąska
134-136 dość wąska
137-139 wąskawa
140-143 szerokawa
144-146 dość szeroka
147-149 szeroka
150-153 bardzo szeroka
154-157 wybitnie szeroka
158-x skrajnie szeroka

szerokość twarzy w mm [zy-zy] - kobiety

 • x-122       bardzo wąska
 • 123-129  wąska
 • 130-136  średna
 • 137-142  szeroka
 • 143-x      bardzo szeroka

 

Podziały wymiarów bezwzględnych twarzy (wysokość i szerokość) w mm wg Fielda

wysokość twarzy w mm [n-gn] - dla obu płci

 • krótka: x - 109
 • średnio krótka: 110 - 119
 • średnio długa: 120 - 129
 • długa: 130 - x

szerokość twarzy w mm [zy-zy] dla obu płci

 • wąska: x - 124
 • średnia: 125 - 134
 • szeroka: 135 - x

 

Podziały wymiarów bezwzględnych twarzy (wysokość i szerokość) w mm wg Scheidta

wysokość twarzy w mm [n-gn] - mężczyźni

 • x-117       niska
 • 118-126   średnia
 • 127-135   wysoka
 • 136-x       bardzo wysoka

szerokość twarzy [zy-zy] w mm - mężczyźni

 • x-138       bardzo wąska
 • 139-149   wąska
 • 150-158   średnia
 • 159-x       szeroka

Na podstawie:

 1. Field H., Contributions to the anthropology of the Faiyum, 1952 link
 2. Kapica Z., Studia nad zmiennością wybranych właściowości taksonomiczno-antropometrycznych w kategoriach wieku dojrzałego [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Zoologica et Anthropologica, 1, 1981, 3-15
 3. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957
 4. Scheidt W., Die rassischen Verhältnisse in Nordeuropa, 1930