Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wymiary twarzy [n-gn] i [zy-zy] - podział na zakresy

Wymiary twarzy [n-gn] i [zy-zy] - podział na zakresy

Przykład 1. Wymiary [n-gn] i [zy-zy]

tfi

Podział na zakresy według Lebzeltera i Sailera

wysokość twarzy

w mm [n-gn]  

mężczyźni kobiety
bardzo niska x-111 x-102
niska 112-117 103-107
średnia 118-123 108-113
wysoka 124-129 114-119
bardzo wysoka 130-x 120-x

 

Podział na zakresy według Michalskiego.

wysokość twarzy

w mm [n-gn]  

mężczyźni kobiety
bardzo niska x-109 x-99
niska 110-117 10-107
średnia 118-123 108-113
wysoka 124-130 114-120
bardzo wysoka 131-x 121-x
 
 

Podział na zakresy według Lebzeltera i Sailera

szerokość twarzy [zy-zy]

w mm 

mężczyzna kobieta
bardzo wąska x-127 x-120
wąska 128-135 121-127
średnia 136-143 128-135
szeroka 144-151 136-142
bardzo szeroka 152-x 143-x

 

Podział na zakresy według Michalskiego

szerokość twarzy [zy-zy]

w mm 

mężczyzna kobieta
bardzo wąska x-129 x-122
wąska 130-136 123-129
średnia 136-143 130-136
szeroka 144-149 137-142
bardzo szeroka 150-x 143-x

 


Na podstawie:

  1. Kapica Z., Studia nad zmiennością wybranych właściowości taksonomiczno-antropometrycznych w kategoriach wieku dojrzałego [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Zoologica et Anthropologica, 1, 1981, 3-15
  2. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957
  3. Roy, I.B., Anthropology. The Study of Man, (New Delhi),2016