Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wysokość głowy [t-v] - podział na zakresy

Wysokość głowy [t-v] - podział na zakresy

Skala wysokości głowy (w mm) wg Michalskiego:

Jak widać mimo że u obu płci zakresy wskaźnika wysokościowo-długościowego lub wysokościowo-szrokościowego są te same, to w wymiarach bezwzględnych kobiety mają niższe głowy, niż mężczyźni w odpowiadajacych zakresach. U kobiet również długość i szerokość czaszki są przeważnie mniejsze, stąd przy proprocjonalnie  mniejszych obu wymiarach głowy wskaźniki mają podobne wartości.

 wysokość głowy [t-v] w mm mężczyźni kobiety
bardzo niska x-116 x-111
niska 117-122 112-117
średnia 123-128 118-123
wysoka 129-134 124-129
bardzo wysoka 135-x 130-x

 


Na podstawie:

  1. Kapica Z.,  Zmiany pośmiertne w cechach taksonomicznych [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersyetu Łódzkiego, seria II, z. 18, 1979, s. 81-118