Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wysokość twarzy górnej [n-sto] - podział na zakresy

Wysokość twarzy górnej [n-sto] - podział na zakresy

 podział na zakresy według Schalginhaufena

wysokość górnej twarzy [n-sto] - mężczyźni
 • x- 56    bardzo niskie
 • 57 -66   niskie
 • 67-76   średnie
 • 77-88    wysokie
 • 87-x      bardzo wysokie

 

podział na zakresy według Michalskiego

wysokość górnej twarzy [n-sto] - mężczyźni
 • x- 62     bardzo niskie
 • 63 -69   niskie
 • 70-75   średnie
 • 76-82    wysokie
 • 83-x      bardzo wysokie

wysokość górnej twarzy [n-sto] - kobiety

 • x-56    bardzo niskie
 • 57-63  niskie
 • 64-69  średnie
 • 70-76  wysokie
 • 77-x    bardzo wysokie

 


Na podstawie:

 1. Kapica Z.,  Zmiany pośmiertne w cechach taksonomicznych [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersyetu Łódzkiego, seria II, z. 18, 1979, s. 81-118
 2. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957
 3. Schalginhaufen O., Anthropologia Helvetica, (Zurich), 1946