Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wysokość twarzy górnej [n-sto] - podział na zakresy

Wysokość twarzy górnej [n-sto] - podział na zakresy

 Podział wymiaru bezwględnego dla wysokosci fizjonomicznej górnej części twarzy (lica dla głowy) wg Michalskiego

Używany w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.

wysokość górnej twarzy [n-sto] - mężczyźni
 • x- 62     bardzo niskie
 • 63 -69   niskie
 • 70,-75   średnie
 • 76-82    wysokie
 • 83-x      bardzo wysokie

Szczegółowy podział

wysokość w mm  
x-55 skrajnie niskie
56-59 wybitnie niskie
60-62 bardzo niskie
63-65 niskie
66-69 dość niskie
70-72 niskawe
73-75 wysokawe
76-79 dość wysokie
80-82 wysokie
83-85 bardzo wysokie
86-89 wybitnie wysokie
90-x skrajnie wysokie

wysokość górnej twarzy [n-sto] - kobiety

 • x-56    bardzo niskie
 • 57-63  niskie
 • 64-69  średnie
 • 70-76  wysokie
 • 77-x    bardzo wysokie

 

Podział twarzy górnej na zakresy wg Fielda

wysokość twarzy górnej w mm (dla obu płci)

 • krótka: x-63
 • średnio krótka: 64-69
 • średnio długa: 70-75
 • długa: 75-x

Na podstawie:

 1. Field H., Contributions to the anthropology of the Faiyum, 1952 link
 2. Kapica Z.,  Zmiany pośmiertne w cechach taksonomicznych [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersyetu Łódzkiego, seria II, z. 18, 1979, s. 81-118
 3. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957