Home Antropometria Kranioskopia Dół nadkłowy (fossa canina)

Dół nadkłowy (fossa canina)

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Skala kranioskopijna wg Michalskiego  - stopnie jej są używane w opisie niektórych typów z jego typologii

Ukształtowanie dołu nadkłowego (fossa canina). Jest to zagłębienie pod oczodołami na granicy kości jarzmowej i szczęki górnej.

1. Skrajnie głęboka; 2. Bardzo głęboka; 3. Głęboka; 4. Średnio głęboka; 5. Dośc głęboka; 6. Dośc płytka; 7. Płytka; 8. Bardzo płytka; 9. Skrajnie płytka; 10.  Brak

fossa canina

dół szczęki górnej


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  2. Modrzewska K., Dierżykraj - Rogalski T., Zarys Antropologii dla medyków, 1955