Home Antropometria Kranioskopia Guzowatość potyliczna

Guzowatość potyliczna

Stopnie ukształtowania guzowatości potylicznej. Jest ona niekiedy u osobników silnie umięśnionych bardzo wydatna (przybiera formę silnego, płaskiego kolca), co łączy się często z występowaniem w okolicy przypodstawnej kości potylicznej mniej lub bardziej wyrazistych kres kostnych, stanowiących linie przyczepów silnych mięśni.

guzowatosc-potyliczna


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  2. Modrzewska K., Dierżykraj - Rogalski T., Zarys antropologii dla medyków, 1955