Home Antropometria Kranioskopia Kość ciemieniowa (paries)

Kość ciemieniowa (paries)

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Skala kranioskopijna wg Michalskiego  - stopnie jej są używane w opisie niektórych typów z jego typologii

Stopnie wypukłości / spłaszczenia kości ciemieniowej (paries). Dodatkowo na kości ciemieniowej mogą występować guzy kostne (tubera paretalia), z reguły spotyka się je u kobiet.

ciemie-forma

ciemie-forma2

ciemie-forma3

 

Przykład 2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Skala kranioskopijna wg Michalskiego  - stopnie jej są używane w opisie niektórych typów z jego typologii

Stopnie wzniesienia kości ciemieniowej.

ciemie-wzniesienie

ciemie-wzniesienie2

 

 


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997