Home Antropometria Kranioskopia Kość potyliczna (occiput)

Kość potyliczna (occiput)

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Skala kranioskopijna wg Michalskiego  - stopnie jej są używane w opisie niektórych typów z jego typologii

Stopnie wypukłości / spłaszczenia kości potylicznej.

potylica - wystawanie

potylica spłaszczenie

 


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997