Home Antropometria Kranioskopia Kształt czaszki w normie wierzchołkowej (norma verticalis)

Kształt czaszki w normie wierzchołkowej (norma verticalis)

 Kształt czaszki (widok z góry).

Formy zwężone

  • elipsoidalna - harmonijny rozwój kości, całkowity brak guzów kostnych
  • pentagoidalna - ten zarys nadają czaszce zachowane guzy kości czołowej i ciemieniowej
  • owoidalna (jajowata) - występują w nich jedynie guzy ciemieniowe, co powoduje mniej lub więcej wyraźne rozszerzenie tyłu czaszki

Formy szerokie

  • romboidalna - ten zarys nadają czaszce zachowane guzy kości czołowej i ciemieniowej
  • sfenoidalna (klinowata) - występują w nich jedynie guzy ciemieniowe, co powoduje mniej lub więcej wyraźne rozszerzenie tyłu czaszki
  • sferoidalna (okrągła) - harmonijny rozwój kości, całkowity brak guzów kostnych

Kształt spotykany raczej w u form kopalnych ale u kromanionoidów można go spotkac i dziś

  • bryzoidalna (mieszkowata) - ten kształt tworzy się gdy czaszka ma wydatne łuki / wały nadoczodołowe, a za nimi występuje jej zwężenie.

 

Przykład 1. Jasicki B., Panek S., Sikora P., Stołyhwo E., Zarys antropologii, 1962

czaszki widok w normie wierzchołkowej

 

Przykład 2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Skala kranioskopijna wg Michalskiego - kształt czaszki w norma verticalis. Stopnie tej skali są używane w opisie niektóych typów z jego typologii.

Kształt czaszki w normie wierzchołkowej (norma verticalis)

vert2

vert3


Na podstawie:

  1. Jasicki B., Panek S., Sikora P., Stołyhwo E., Zarys antropologii, 1962
  2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  3. Modrzewska K., Dierżykraj - Rogalski T., Zarys Antropologii dla medyków, 1955