Home Antropometria Kranioskopia Kształt łuku żuchwy

Kształt łuku żuchwy

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Skala kranioskopijna wg Michalskiego  - stopnie jej są używane w opisie niektórych typów z jego typologii

 Kształt łuku żuchwy

 Kształt łuku żuchwy

 Kształt łuku żuchwy

Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997