Home Antropometria Kranioskopia Kształt otworu gruszkowatego czaszki

Kształt otworu gruszkowatego czaszki

  Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Skala kranioskopijna wg Michalskiego  - stopnie jej są używane w opisie niektórych typów z jego typologii

Kształt otworu gruszkowatego czaszki

Kształt otworu gruszkowatego czaszki

Kształt otworu gruszkowatego czaszki