Home Antropometria Kranioskopia Kształt czaszki w normie potyliczne (norma occipitalis) oraz lofokefalia

Kształt czaszki w normie potyliczne (norma occipitalis) oraz lofokefalia

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Skala kranioskopijna wg Michalskiego  - stopnie jej są używane w opisie niektórych typów z jego typologii

Kształt czaszki w norma occipitalis

noc1

Kształt czaszki w norma occipitalis

Przykład 2. Modrzewska K., Dierżykraj - Rogalski T., Zarys Antropologii dla medyków, 1955

Lofokefalia - dachówkowate wysklepienie kości czaszki (dostrzegalne przy widoku z tyłu, bądź przodu).

lofokefalia


 Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  2. Modrzewska K., Dierżykraj - Rogalski T., Zarys Antropologii dla medyków, 1955