Home Antropometria Kranioskopia Nasada nosa (dla czaszki) - wysokość, szerokość i zagłębienie

Nasada nosa (dla czaszki) - wysokość, szerokość i zagłębienie

Zobacz też ukształowanie nasady nosa u osobników żywych.

 

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Skala kranioskopijna wg Michalskiego  - stopnie jej są używane w opisie niektórych typów z jego typologii

wysokość nasady nosa

wysokość nasady nosa

wysokość nasady nosa

 

Przykład 2. Piasecki K., Las nuevas escalas craneoscópicas. Observaciones preliminares, 1992

Skala kranioskopijna wg Michalskiego - stopnie jej są używane w opisie niektórych typów z jego typologii. Zmodyfikowana przez Piaseckiego i brakuje stopnia pośredniego między nasadą szeroką, a średnią

szerokość nasady nosa:

  1. bardzo szeroka
  2. szeroka
  3. dość szeroka (brak rysunku)
  4. średnia
  5. wąska
  6. bardzo wąska

szerokość nasady nosa:

 

Przykład 3. Piasecki K., Las nuevas escalas craneoscópicas. Observaciones preliminares, 1992

Skala kranioskopijna wg Michalskiego - stopnie jej są używane w opisie niektórych typów z jego typologii. Zmodyfikowana przez Piaseckiego.

stopień zagłębienia nasady nosa:

stopień zagłębienia nasady nosa:


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  2. Piasecki K., Las nuevas escalas craneoscópicas. Observaciones preliminares, 1992