Home Antropometria Kranioskopia Profil kości nosowych

Profil kości nosowych

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Skala kranioskopijna wg Michalskiego  - stopnie jej są używane w opisie niektórych typów z jego typologii

Profil kości nosowych

Profil kości nosowych

Profil kości nosowych

Profil kości nosowych

Profil kości nosowych

Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997