Home Antropometria Kranioskopia Prognatyzm (profil pionowy twarzy)

Prognatyzm (profil pionowy twarzy)

Genetyczne uwarunkowania:  http://www.angle.org/doi/full/10.2319/091713-680.1

Prognatyzm można oblliczyć zarówno z kątów i wymiarów (zobacz tutaj), jak i określić jako cechę opisową.

 

Przykład 1., Encyklopedia Powszechna PWN

Porównanie profilu pionowego twarzy bardzo ortognatycznego,  prognatycznego i skrajnie prgnatycznego

stopnie-prognatyzmu

 

Przykład 2. Hrisanfova E.N., Pervoznikov I.W., Antropologija, 2005

Skrany prognatyzm (lewo) i skrajny ortognatyzm (prawo)

prognatyzm-ortognatyzm

 

Dla osobników żywych prognatyzm określamy jako cechę opisową. Również można tak traktowac prognatyzm dla czaszek.

Ogólna miara prognatyzmu (dla osobników żywych) wg Michalskiego (oparta na skali fotograficznej) [3]

 • x- 20       ortognatyzm
 • 30 - 40    mezognatyzm (mezognatyzm alweolarny)
 • 50 - 60    słaby prognatyzm (prognatyzm alweolarny)
 • 70 - 100  silny prognatyzm (prognatyzm całkowity)

 

 Przykład 3. Malinowski A., Antropologia, 1985

 1. Pierwsza kolumna od lewej: prognatyzm
 2. Druga kolumna: ortgognatyzm przy spłaszczonej twarzy w profilu poziomym
 3. Trzecia kolumna: prognatyzm alweolarny przy przypłaszczonej środkowej części twarzy (w profilu poziomym)
 4. Czwarta kolumna: ortognatyzm przy dobrze wyrzeźbionej twarzy w profilu poziomym

prognatyzm-ortognatyzm

 

 Przykład 4. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Skala kranioskopijna wg Michalskiego  - stopnie jej są używane w opisie niektórych typów z jego typologii

stopnie prognatyzmu oraz prognatyzmu alweolarnego

progi1

prognatyzm2

prognatyzm3


Na podstawie:

 1. Bielicki T., Hasło: prognatyzm [w:] Mały Słownik Antropologiczny, 1976
 2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
 3. Michalska-Wichan J., Struktura antropologiczna ludności Mongolii [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Zoologica et Anthropologica, 4, 1986, s. 79-138
 4. Modrzewska K., Dierżykraj - Rogalski T., Zarys antropologii dla medyków, 1955
 5. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939
 6. Vallois H. V., Anthropometric Techniques [w:] Current Anthropology, Vol. 6, No. 2 (Apr., 1965), pp. 127-143