Home Antropometria Kranioskopia Stopień pochylenia czoła (dla czaszki)

Stopień pochylenia czoła (dla czaszki)

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Skala kranioskopijna wg Michalskiego  - stopnie jej są używane w opisie niektórych typów z jego typologii

Stopień pochylenia czoła (dla czaszki)

Stopień pochylenia czoła (dla czaszki)

Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997