Home Antropometria Somatometria Wskaźnik barkowo-rękowy

Wskaźnik barkowo-rękowy

Porównanie szerokości barków do długości ręki. 

Oblicza się dzieląc szerokość barków [a-a] przez długość ręki [a-daIII] i mnożąc wynik przez 100.

Wskaźnik barkowo-rękowy

Przykład 1.

[a-a] szerokość barków

[a-daIII] długość ręki

Wskaźnik barkowo-rękowy

Podział na zakresy wg Michalskiego:

  • barki bardzo wąskie: x-45.9
  • barki wąskie: 46-49.9
  • barki średnie: 50-52.9
  • barki szerokie: 53-56.9
  • barki bardzo szerokie: 57-x

Na podstawie:

  1. Stolarczyk H., Budowa ciała mieszkańców Cyrenąjki [w:]Studia Afrykanistyczne, Acta Anthropologica Lodziensia nr 10, 1965, s. 5—26