Home Antropometria Somatometria Wskaźnik barkowo-wzrostowy

Wskaźnik barkowo-wzrostowy

Pokazuje relatywną szerokość barków w stosunku do wzrostu.

Wskaźnik barkowy oblicza się dzieląc szerokość międzybarkową [a-a] przez wzrost [B-v] i mnożąc wynik przez 100.

Szerokość barków wyznaczamy między punktami acromion [a], położonymi na szczytach wyrostków barkowych łopatek.

barkowo-wzrostowy

Klasyfikacja wg Brugscha:

  meżczyźni kobiety
wąskobarkowy x-21.9

x-21.5

średniobarkowy 22-23 21.6-22.5
szerokobarkowy 23.1-x 22.6-x

U mężczyzn odmiany białej wynosi przeciętnie 22.8, u kobiet 22.3.

 

Podział na zakresy według Michalskiego

dla mężczyzn

 • barki bardzo wąskie: x - 19.9
 • barki wąskie: 20 - 21.9
 • barki średnie: 22 - 23.9
 • barki szerokie: 24 - 25.9
 • barki bardzo szerokie: 26 - x

dla kobiet

 • barki bardzo wąskie: x - 18.9
 • barki wąskie: 19 - 19.9
 • barki średnie: 20 - 21.9
 • barki szerokie: 222 - 22.9
 • barki bardzo szerokie: 23 - x

 

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Szerokość barków [a-a]

bary


Na podstawie:

 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
 2. Michalski T. W., Torzecki Z., Wendt A., Somatologia gruźlicy, 1957
 3. Stolarczyk H., Budowa ciała mieszkańców Cyrenąjki [w:]Studia Afrykanistyczne, Acta Anthropologica Lodziensia nr 10, 1965, s. 5—26