Home Antropometria Somatometria Wskaźnik barkowo-wzrostowy

Wskaźnik barkowo-wzrostowy

Pokazuje relatywną szerokość barków w stosunku do wzrostu.

Wskaźnik barkowy oblicza się dzieląc szerokość międzybarkową [a-a] przez wzrost [B-v] i mnożąc wynik przez 100.

Szerokość barków wyznaczamy między punktami acromion [a], położonymi na szczytach wyrostków barkowych łopatek.

barkowo-wzrostowy

Klasyfikacja wg Brugscha:

  meżczyźni kobiety
wąskobarkowy x-21.9

x-21.5

średniobarkowy 22-23 21.6-22.5
szerokobarkowy 23.1-x 2.6-x

U mężczyzn odmiany białej wynosi przeciętnie 22.8, u kobiet 22.3.

 

Podział na zakresy wg kierunku morfologicznego-porównawczego (używany w niektórych opisach typów z tej taksonomii)

dla mężczyzn

  • barki bardzo wąskie: x-19.9
  • barki wąskie: 20-21.9
  • barki średnie: 22-23.9
  • barki szerokie: 24-25.9
  • barki bardzo szerokie: 26-x

 

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Szerokość barków [a-a]

bary


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  2. Stolarczyk H., Budowa ciała mieszkańców Cyrenąjki [w:]Studia Afrykanistyczne, Acta Anthropologica Lodziensia nr 10, 1965, s. 5—26