Home Antropometria Somatometria Wskaźnik budowy ciała Liviego

Wskaźnik budowy ciała Liviego

Kolejny wskaźnik wagowo-wzrostowy.

Oblicza się go dzieląc pierwiastek sześcienny z masy ciała pomnożony przez 10 przez wzrost w metrach - 10*3√masa ciała / [B-v]

Wskaźnik budowy ciała Liviego

Kalklulator on-line

Klasyfikacja budowy ciała:

bardzo szczupła x - 21,9
szczupła 22 - 23,9
korpulentna 24 - 24,9
otyła 25 - x

 Wskaźnik ten można użyć do określenia typu konstytucjonalnego Kretschmera:

  leptosomiczny atletyczny pykniczny
mężczyźni 21,9 23,4 24,4
kobiety 23,0 24,2 24,5

Używa się też bardzo podobny wskaźnik odżywienia von Pirqueta (Pelidisi). Służy eliminacji ewentualnego nadmiernego wydłużenia nóg.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Olivier G., Morphologie et types humaines, 1971
  2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997