Home Antropometria Somatometria Wskaźnik długości podudzia

Wskaźnik długości podudzia

Oblicza się go dzieląc długość podudzia [ti-sph] przez wzrost [B-v] i mnożąc wynik przez 100. Punkt sphyrion jest najniższym punktem kostki.

wpod

klasyfikacja:

  • podudzie krótkie     x - 21.9
  • podudzie średnie  22 - 23.9
  • podudzie długie     24 - x

podudzia


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997