Home Antropometria Somatometria Wskaźnik długości przedramienia

Wskaźnik długości przedramienia

 Oblicza się go dzieląc długośc przedramienia [r-sty] przez wzrost [B-v] i mnożąc wynik przez 100.

dl-przedr

klasyfikacja:

  • krótkoprzedramieniowy     x - 14.9
  • średnioprzedramieniowy  15 - 15.9
  • długoprzedramieniowy     16 - x

Wskaźnik ten u odmiany czarnej średnio wynosi 16.5, a u białej i żółtej 14.6.


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997