Home Antropometria Somatometria Wskaźnik długości ramienia

Wskaźnik długości ramienia

 Oblicza się go dzieląc długośc ramienia [a-r] przez wzrost [B-v] i mnożąc wynik przez 100.

dl-ram

klasyfikacja:

  • krótkoramieniowy     x - 18.9
  • średnioramieniowy  19 - 19.9
  • długoramieniowy     20 - x

U odmiany białej wskaxnikl wynosi przeciętnie 19, u odmiany czarnej 19.4-20.5, a u żółtej 18.8.


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997