Home Antropometria Somatometria Wskaźnik długości tułowia

Wskaźnik długości tułowia

 Pokazuje relatywną długość tułowia w stosunku do wzrostu.

Oblicza się go dzieląc długośc tułowia [sst-sy] przez wzrost [B-v] i mnożąc wynik przez 100.

Wskaźnik długości tułowia

Klasyfikacja wg Wankego i Kolasy

  mężczyźni kobiety
tułów krótki x-29.5 x-29.4
tułów średni 29.6-31.2 29.5-30.7
tułów długi 31.3-x 30.8-x

 

Podział na zakresy według Michalskiego

dla mężczyzn i kobiet

  • tułów bardzo krótki: x - 27
  • tułów krótki: 28 - 29
  • tułów średni: 30 - 31
  • tułów długi: 32 - 33
  • tułów bardzo długi: 34 - x

 

Przykład 1.

Odległość [sst-sy] 

Odległość [sst-sy]


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  2. Michalski T. W., Torzecki Z., Wendt A., Somatologia gruźlicy, 1957