Home Antropometria Somatometria Wskaźnik grubości ramienia

Wskaźnik grubości ramienia

 Pokazuje relatywną grubości ramienia w porównaniu do długości ręki.

Oblicza się dzieląc obwód ramienia (mierzony w najszerszym miejscu przy napiętym bicepsie) przez długość ręki [a-daIII].

obowdu-ramienia

Przykład 1.

Obwód ramienia, na rysunku jest pokazany przy spoczynkowej pozycji bicepsa, w przypadku tego wskaźnika powinien być mierzony przy napiętym.

obwód ramienia

Przykład 2.

długość ręki [a-daIII]

długość ręki [a-daIII]

Podział na zakresy wg Michalskiego:

  • ramię bardzo cienkie: x-29.9
  • ramię cienkie: 30-32.9
  • ramię średnie: 33-36.9
  • ramię grube: 37-40.9
  • ramię bardzo grube: 41-x

Są jeszcze dwa wskaźniki mięśniowe dla ramion do których nie mam zakresów:

wskaźniki mięśniowe ramienia


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  2. Stolarczyk H., Budowa ciała mieszkańców Cyrenąjki [w:]Studia Afrykanistyczne, Acta Anthropologica Lodziensia nr 10, 1965, s. 5—26