Home Antropometria Somatometria Wskaźnik długości kończyny dolnej

Wskaźnik długości kończyny dolnej

Pokazuje relatywną długość nóg w stosunku do wzrostu.

Wskaźnik ten obliczamy dzieląc długość nogi [B-is] przez wzrost [B-v] i mnożąc wynik przez 100.

 Wskaźnik długości kończyny dolnej

Przykład 1. Malinowski A., Wolański N., Metody badań bilogiii człowieka. wybór metod antropologicznych, 1988

długość [B-is] - mierzona od punktu iliospinale anterior, punkt najbardziej wystający ku przodowy na kolcu biodrowym przednim górnym

wysokość [B-is]

Skala wg Malinowskiego

 • krótkonogi: x - 54.9
 • średnionogi: 55 - 56.9
 • długonogi: 57 - x

W skali Michalskiego:

 • x - 52,9     bardzo krótkie
 • 53 - 54,9  krótkie
 • 55 - 56,9  średnie
 • 57 - 58,9  długie
 • 59 - x      bardzo długie

 

Zaleznie od przyjęcia jako początkowego dla długości nogi innego punktu, są dwa inne wskaźniki:

b-tro

Przykład 2.

długość [B-tro] - mierzona od punktu trochanterion, najwyższego na krętarzu wielkim kości udowej

btro

Skala wg Malinowskiego dla [B-tro] / [B-v] x100

 • krótkonogi: x - 50.4
 • średnionogi: 50.5 - 52.9
 • długonogi: 53 - x

Skala Michalskiego dla [B-tro] / [B-v] x100

 • nogi bardzo krótkie: x - 48.9
 • nogi krótkie: 49 - 50.9
 • nogi średnie: 51 - 52.9
 • nogi długie: 53 - 54.9
 • nogi bardzo długie: 55 - x

 

b-sy

 

Przykład 3. Malinowski A., Wolański N., Metody badań bilogiii człowieka. wybór metod antropologicznych, 1988

wysokość [B-sy] - mierzona od puntku symphysion, leżącego na górnej krawędzi spojenia łonowego w linii środkowej

wysokość [B-sy]

Skala wg Malinowskiego dla [B-sy] / [B-v] x100

 • krótkonogi: x - 50
 • średnionogi: 50.1 - 52.2
 • długonogi: 52.3 - x

Skala Michalskiego dla [B-sy] / [B-v] x100

 • nogi bardzo krótkie: x - 47.9
 • nogi krótkie: 48 - 49.9
 • nogi średnie: 50 - 51.9
 • nogi długie: 52 - 53.9
 • nogi bardzo długie: 54 - x

Ważne: w podręczniku Malinowskiego te skale były zupełnie pomieszane w stosunku do odpowiednich wskaźników, dopasowałem je do skal Michalskiego

 Czwarta opcja pomiaru wysokości końcyzny dolnej

Można też wypośrodkować między dwiema wysokościami: [B-is]+[B-sy]/2


Na podstawie:

 1. Jaworska K., Charakterystyka antropologiczna niektórych szczepów dorzecza Ubangi (Afryka Środkowa), 1962
 2. Malinowski A., Wolański N., Metody badań bilogiii człowieka. wybór metod antropologicznych, 1988
 3. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
 4. Michalski T. W., Torzecki Z., Wendt A., Somatologia gruźlicy, 1957
 5. Stolarczyk H., Budowa ciała mieszkańców Cyrenąjki [w:]Studia Afrykanistyczne, Acta Anthropologica Lodziensia nr 10, 1965, s. 5—26