Home Antropometria Somatometria Wskaźnik długości kończyny dolnej

Wskaźnik długości kończyny dolnej

Pokazuje relatywną długość nóg w stosunku do wzrostu.

Wskaźnik ten obliczamy dzieląc długość nogi [B-is] przez wzrost [B-v] i mnożąc wynik przez 100.

 Wskaźnik długości kończyny dolnej

Przykład 1. Malinowski A., Wolański N., Metody badań bilogiii człowieka. wybór metod antropologicznych, 1988

wysokość [B-is]

wysokość [B-is]

Skala wg Malinowskiego

 • krótkonogi: x-54.9
 • średnionogi: 55-56.9
 • długonogi: 57-x

W skali Michalskiego:

 • x -52,9     bardzo krótkie
 • 53 - 54,9  krótkie
 • 55 - 56,9  średnie
 • 57 - 58,9  długie
 • 59 - x      bardzo długie

Zaleznie od przyjęcia jako początkowego dla długości nogi innego punktu, są dwa inne wskaźniki:

b-tro

Przykład 2.

długość [B-tro]

btro

Skala wg Malinowskiego dla [B-tro] / [B-v] x100

 • krótkonogi: x-50.4
 • średnionogi: 50.5-52.9
 • długonogi: 53-x

Skala Michalskiego dla [B-tro] / [B-v] x100

 • nogi bardzo krótkie: x-48.9
 • nogi krótkie: 49-50.9
 • nogi średnie: 51-52.9
 • nogi długie: 53-54.9
 • nogi bardzo długie: 55-x

 

b-sy

Przykład 3. Malinowski A., Wolański N., Metody badań bilogiii człowieka. wybór metod antropologicznych, 1988

wysokość [B-sy]

wysokość [B-sy]

Skala wg Malinowskiego dla [B-sy] / [B-v] x100

 • krótkonogi: x-50
 • średnionogi: 50.1-52.2
 • długonogi: 52.3-x

Ważne: w podręczniku Malinowskiego te skale były zupełnie pomieszane w stosunku do odpowiednich wskaźników, dopasowałem je do skal Michalskiego / Henzla.

 

Czwarta opcja pomiaru wysokości końcyzny dolnej

Można też wypośrodkować między dwiema wysokościami: [B-is]+[B-sy]/2


Na podstawie:

 1. Jaworska K., Charakterystyka antropologiczna niektórych szczepów dorzecza Ubangi (Afryka Środkowa), 1962
 2. Malinowski A., Wolański N., Metody badań bilogiii człowieka. wybór metod antropologicznych, 1988
 3. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
 4. Stolarczyk H., Budowa ciała mieszkańców Cyrenąjki [w:]Studia Afrykanistyczne, Acta Anthropologica Lodziensia nr 10, 1965, s. 5—26